باهم دیدن نقاط مثبت و منفی در مواجهه با غرب

موضوع: 
سید حسین سیدی
بر-جام مشروط.
مواجهه با آمریکا باید با دیدن جوانب منفی و بعضا مثبت آن باشد؛ نه تنها عواقب مثبت آن را ببنیم و مخالفان را منکوب کنیم؛ و یا  تنهاعواقب منفی را ببینیم. زیرا در این صورت راه درست را انتخاب نکرده ایم.

باهم دیدن نقاط مثبت و منفی در مواجهه با غرب

در سال های اخیر و با مذاکرات برجام، موضوع مواجهه با غرب و چند و چون آن به یکی از بحث های روز تبدیل شد. عده ای موافق مواجهه مثبت با آمریکا در هر شرایطی بوده و هستند و عده ای هم مخالف؛ در حالی که چه به لحاظ عقلی و چه دینی، باید مواجهه با آمریکا و دنیای غرب، با لحاظ کردن تهدیدات و فرصت ها باشد. نکته ای که رهبر انقلاب در دیدار اخیر با خبرگان، آن را تذکر دادند. ایشان «نگاه جامع به تهدیدها و فرصت ها» و «نگاه یک جانبه ‌ی صرف به تهدیدها و یا فرصت ها» را، یک دوگانه دانستند و خاطر نشان کردند: یک نمونه برای این دوگانه، موضوع نحوه مقابله با دشمنی آمریکا است که می توان تهدیدها و فرصت ها را با هم دید و یا اینکه فقط تهدیدها و یا فقط فرصت ها را دید که هریک از این دو نوع برخورد، قطعاً پیامدها و آثاری دارد.»[1] به همین خاطر بود که رهبر انقلاب، مخالف مذاکرات هسته ای نبودند اما آن را نیز به اموری مشروط کردند. زیرا که:

اگر چه مراوده اقتصادی و غیره با اهل کتاب ایرادی ندارد: «طَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ؛ و طعام كسانى كه به آنها كتاب (آسمانى) داده شده براى شما حلال، و طعام شما هم براى آنها حلال است.»[2] اما آیات متعددی از قرآن هشدار می دهد که مواظب روابط خود با غیرمسلمین (آمریکا و غرب) باشید زیرا «وَ لَنْ تَرْضى‏ عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لاَ النَّصارى‏ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ؛ هرگز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد، (تا به طور كامل، تسليم خواسته ‏هاى آنها شوى، و) از آيين (تحريف يافته) آنان، پيروى كنى.»‏[3] واقعیت های میدانی نشان می دهد که دنیای غرب به سرکردگی آمریکا، همواره کوشیده است از طریق مختلف(رابطه علمی، اقتصادی و...) به ایران ضربه بزند. در مذاکرات هسته ای نیز همین رویه را پیش گرفتند.

اما...

اما عاقل آن است که همه جوانب را در نظر بگیرد. همان گونه که مولی الموحدین امام علی علیه السلام می فرماید: «اَلا وَ اِنَّ اللَّبيبَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجوهَ الاْآراءِ بِفِكْرٍ صائِبٍ وَ نَظَرٍ فِى الْعَواقِبِ؛ بدانيد عاقل، كسى است كه با فكر درست، به استقبال نظرات گوناگون برود و در عواقب امور بنگرد.»[4] بنابراین مواجهه با آمریکا باید با دیدن جوانب منفی و بعضا مثبت آن باشد؛ نه تنها عواقب مثبت آن را ببنیم و مخالفان را منکوب کنیم؛ و یا  تنهاعواقب منفی را ببینیم. زیرا در این صورت راه درست را انتخاب نکرده ایم.

نکته مهم: البته منتقدان برجام، مخالف رابطه با آمریکا نبوده و نیستند؛ اینان مخالف چیزی(خلف وعده آمریکا و اروپا) بودند که بعدا خود را نشان داد و هنوز هم گرفتار آن هستیم. هر چند ممکن است از طرف موافقان برجام، این برچسب به آنها زده شود.

سخن آخر اینکه؛ باید عاقلانه و حساب شده در نحوه مواجهه با غرب ، پیش برویم و فقط نقاط مثبت صرف و یا منفی صرف را در نظر نگرفته و بر اساس مصلحت پیش برویم.

باهم دیدن نقاط مثبت و منفی در مواجهه با غرب

پی نوشت:
1ــ کلیک کنید
2ـــ مائده/5.
3ــ بقره/120.
4ــ غررالحكم،ص178.

پدیدآورنده: 
Share