فرو بردن سر شخص روزه دار در آب

موضوع: 
احکام روزه

سوال: آیا فرو بردن تمام سر در آب، روزه را باطل می کند؟
-----------------------------------------------------------------
پاسخ: 

مقام معظم رهبری (مدظله العالی):

صحّت روزه اش محل اشکال است و بنا بر احتیاط وجوبی قضای آن لازم است‎

***

آیت الله سیستانی (مدظله العالی):

فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمی کند ولی کراهت شدید دارد.

***

آیت الله وحید خراسانی (مدظله العالی):

روزه اش باطل مي شود

***

آیت الله صافي گلپایگانی (مدظله العالی):

بنابراحتياط واجب روزه اش باطل مي شود

***

آیت الله مکارم شیرازی (مدظله العالی):

روزه دار بنابراحتياط واجب تمام سر را عمداً در آب فرو نبرد حتي اگر بقيه بدن بيرون از آب باشد، اما اگر تمام بدن و قسمتي از سر زير آب برود ولي مقداري از سر بيرون باشد روزه باطل نمي شود.فرو بردن سر در مایعاتی مانند گلاب و آبهای مضاف دیگر حکم آب مطلق را دارد

***

آیت الله شبیری زنجانی (مدظله العالی):

بر روزه دار حرام است كه عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه باقي بدن او از آب بيرون باشد، ولي چنانچه معصيت كرده و اين كار را انجام دهد، ظاهراً روزه اش باطل نمي شود و احتياط مستحب در روزه واجب، آن است كه دوباره بجا آورد و اگر تمام بدن را آب بگيرد ولي تمام يا مقداري از سر بيرون باشد، اشكال ندارد.
--------------------------------------

منبع: دفاتر مراجع عظام تقلید (مدظلهم العالی)

Share