پاورپوینت چهل حدیث طلاق

موضوع: 
پاورپوینت و مجموعه پوستر چهل حدیث طلاق
چهل حدیث طلاق

پاورپوینت چهل حدیث طلاق

در این بخش مجموعه پوسترهای نمایشگاهی احادیث طلاق با عنوان منفورترین حلال به ضمیمه پاورپوینت چهل حدیث طلاق جهت استفاده و بهره مندی شما درج می شود.

پاورپوینت چهل حدیث طلاق

مطالب مرتبط و پیشنهادی :
طلاق، عرش الهی را می لرزاند / طلاق در آیات و روایات
حکم برگزاری جشن طلاق از دیدگاه اسلام
افسانه ازدواج ها و طلاق های امام حسن (علیه السلام)

پاورپوینت چهل حدیث طلاق

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :ما أحَلَّ اللّه ُ شیئا أبغَضَ إلَیهِ مِن الطَّلاقِ؛[کنز العمّال : ۲۷۸۷۱خداوند چیزى را که نزد او منفورتر از طلاق باشد، حلال نکرده است.

پاورپوینت چهل حدیث طلاق

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : إنَّ اللّه َ یُبغِضُ الطلاقَ و یُحِبُّ العَتاقَ؛[کنز العمّال : ۲۷۸۷۰خداوند طلاق دادن را دشمن و آزاد کردن بنده را دوست دارد.

پاورپوینت چهل حدیث طلاق

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : إنَّ اللّه َ لا یُحِبُّ الذَّوّاقِینَ و لا الذَّوّاقاتِ؛[کنز العمّال : ۲۷۸۷۶خداوند مردان و زنانى را که مرتّبا تغییر همسر مى دهند دوست ندارد.

پاورپوینت چهل حدیث طلاق

امام باقر علیه السلام : مَرَّ رسولُ اللّه ِ برَجُلٍ فقالَ : ما فَعَلَتِ امرَأتُکَ ؟ قالَ : طَلَّقتُها یا رسولَ اللّه ِ، قالَ : مِن غَیرِ سُوءٍ؟! قالَ : مِن غَیرِ سُوءٍثُمّ قالَ : إنَّ الرجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بهِ النبیُّ صلى الله علیه و آله فقالَ : تَزَوَّجتَ ؟ قالَ : نَعَم، ثُمّ قالَ لَهُ بعدَ ذلکَ : ما فَعَلَتِ امرَأتُکَ؟ قالَ : طَلَّقتُها، قالَ : مِن غَیرِ سُوءٍ ؟! قالَ : مِن غَیرِ سُوءٍثُمّ إنّ الرجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بهِ النبیُّ صلى الله علیه و آله ، فقالَ : تَزَوَّجتَ ؟ فقالَ : نَعَم، ثُمّ قالَ لَهُ بَعدَ ذلکَ : ما فَعَلَتِ امرَأتُکَ ؟ قالَ : طَلَّقتُها، قالَ : مِن غَیرِ سُوءٍ ؟! قالَ : مِن غَیرِ سُوءٍفقالَ رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله : إنَّ اللّه َ عَزَّ و جلَّ یُبغِضُ أو یَلعَنُ کُلَّ ذَوّاقٍ مِنَ الرِّجالِ، و کُلَّ ذَوّاقَةٍ مِن النِّساءِ؛[الکافی : ۶/۵۴/۱رسول خدا به مردى برخورد و از او پرسید : همسرت چه مى کند؟ عرض کرد : یا رسول اللّه ! طلاقش دادم ؛ حضرت پرسید : بى هیچ ایرادى؟! عرض کرد : بى هیچ ایرادى آن مرد دوباره ، ازدواج کرد : پس ، پیامبر صلى الله علیه و آله به او برخورد و پرسید : ازدواج کردى؟ عرض کرد : آرى . بعد از مدتى از او پرسید : همسرت چه مى کند؟ عرض کرد: طلاقش دادم ؛ فرمود : بى هیچ ایرادى؟! عرض کرد : بى هیچ ایرادى . آن مرد بار دیگر نیز ازدواج کرد و باز پیامبر صلى الله علیه و آله او را دید و پرسید : ازدواج کردى؟ عرض کرد : آرى . پس از مدتى به او فرمود : همسرت چه مى کند؟ عرض کرد: او راطلاق دادم . حضرت پرسید : بى هیچ ایرادى؟! عرض کرد : بى هیچ ایرادى . رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود : خداوند عزّ و جلّ مردان و زنانى را که همواره تغییر همسر مى دهند دشمن دارد، یا آنها را لعنت مى کند.

پاورپوینت چهل حدیث طلاق

امام باقر علیه السلامإنّ اللّه َ عَزَّ و جلَّ یُبغِضُ کُلَّ مِطلاقٍ ذَوّاقٍ؛[الکافی : ۶/۵۵/۴خداوند عزّ و جلّ از مردانى که زن زیاد طلاق مى دهند و هر از چند گاهى زنى اختیار مى کنند ، نفرت دارد.

پاورپوینت چهل حدیث طلاق

امام صادق علیه السلامما مِن شَیءٍ مِمّا أحَلَّهُ اللّه ُ عَزَّ و جلَّ أبغَضَ إلَیهِ مِن الطلاقِ، و إنَّ اللّه َ یُبغِضُ المِطلاقَ الذَّوّاقَ؛[الکافی : ۶/۵۴/۲ از چیزهایى که خداوند عزّ و جلّ حلال فرموده هیچ چیز نزد او منفورتر از طلاق نیست . خداوند مردى را که زن زیاد طلاق مى دهد و پیوسته تغییر همسر مى دهد دشمن دارد.

پاورپوینت چهل حدیث طلاق

الکافی ـ به نقل از صفوان بن مهران ـ امام صادق علیه السلام : رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود : ما مِن شَیءٍ أبغَضَ إلى اللّه ِ عَزَّ و جلَّ مِن بَیتٍ یَخرَبُ فی الإسلامِ بالفُرقَةِ ··· ثُمّ قالَ أبو عبدِ اللّه ِ علیه السلام : إنَّ اللّه َ عَزَّ و جلَّ إنّما وَکَّدَ فی الطَّلاقِ و کَرَّرَ فیهِ القَولَ مِن بُغضِهِ الفُرقَةَ؛[الکافی : ۵/۳۲۸/۱در اسلام هیچ چیز نزد خداوند عزّ و جلّ منفورتر از خانه اى نیست که با جدایى ویران شود ··· سپس امام صادق علیه السلام فرمود : خداوند عزّ و جلّ از آن رو نسبت به طلاق [ندادن ]تأکید فرموده و بارها از آن سخن گفته است ، که از جدایى و تفرقه نفرت دارد.

پاورپوینت چهل حدیث طلاق

امام صادق علیه السلام : إنَّ اللّه َ عَزَّ و جلَّ یُحِبُّ البیتَ الذی فیهِ العُرسُ، و یُبغِضُ البیتَ الذی فیهِ الطلاقُ، و ما مِن شَیءٍ أبغَضَ إلى اللّه ِ عَزَّ و جلَّ مِن الطلاقِ؛[الکافی : ۶/۵۴/۳خداوند عزّ و جلّ خانه اى را که در آن عروسى باشد دوست دارد و خانه اى را که در آن طلاق باشد ، دشمن دارد و نزد خداوند عزّ و جلّ چیزى منفورتر از طلاق نیست.

پاورپوینت چهل حدیث طلاق

حکمت سه بار طلاق

امام رضا علیه السلام ـ در پاسخ به این سؤال که چرا زن مطلّقه به طلاق عدّى* ، براى شوهر خود حلال نیست ، مگر این که با کس دیگرى ازدواج کند؟ ـ فرمود :

 إنَّ اللّه َ تبارکَ و تعالى إنّما أذِنَ فی الطلاقِ مَرَّتَینِ، فقالَ عَزَّ و جلَّ : «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْروفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ»(بقره،229) .یَعنِی فی التَّطلیقَةِ الثالثةِ، و لِدُخُولِهِ فیما کَرِهَ اللّه ُ عَزَّ و جلَّ لَهُ مِن الطلاقِ الثالثِ حَرَّمَها اللّه ُ علَیهِ، فلا تَحِلُّ لَهُ مِن بعدُ حتّى تَنکِحَ زَوجا غَیرَهُ؛ لئلاّ یُوقِعَ الناسُ الاستِخفافَ بِالطلاقِ و لا تُضارَّ النِّساءُ؛[عیون أخبار الرِّضا : ۲/۸۵/۲۷]  خداوند تبارک و تعالى تا دوبار اجازه طلاق داده است و فرموده : «طلاق، دو بار است ، آن گاه به شایستگى نگهداشتن یا به نیکى رها کردن» که همان طلاق سوم است . از آن جا که مرد با سوّمین طلاق، کارى کرده که خداوند عزّ و جلّ خوش ندارد ، پس خداوند، آن زن را بر وى حرام کرد و دیگر بر او حلال نیست، مگر این که با مرد دیگرى ازدواج کند، تا مردم طلاق را سبک نگیرند و زنان زیان و لطمه نبینند.

*طلاق عدّى یعنى آن مرد در عدّه طلاق به زن رجوع کند، بدون آن که منتظر تمام شدن عدّه و ازدواج مجدّد با زن شود .

پاورپوینت چهل حدیث طلاق

امام رضا علیه السلام ـ به محمّد بن سنان درباره علت سه بار طلاق ـ نوشت :

و عِلَّةُ الطلاقِ ثلاثا لِما فیهِ مِن المُهلَةِ فیما بینَ الواحِدَةِ إلى الثلاثِ؛ لرَغبَةٍ تَحدُثُ أو سُکونِ غَضَبٍ إن کانَ، و لِیَکُونَ ذلکَ تَخویفا و تَأدیبا للنِّساءِ و زَجِرا لهُنَّ عن مَعصیَةِ أزواجِهِنَّ فَاستَحَقَّتِ المرأةُ الفُرقَةَ و المُبایَنَةَ لدُخُولِها فیما لا یَنبَغی مِن مَعصیَةِ زَوجِها، و عِلَّةُ تَحریمِ المرأةِ بعدَ تِسعِ تَطلیقاتٍ فلا تَحِلُّ لَهُ أبدا عُقوبَةً؛ لئلاّ یُتَلاعَبَ بِالطلاقِ، و لا تُستَضعَفَ المرأةُ، و لِیَکُونَ ناظِرا فی اُمورِهِ مُتَیَقِّظا مُعتَبِرا، و لِیَکونَ یائسا لَها مِن الاجتِماعِ بعدَ تِسعِ تَطلِیقاتٍ .[علل الشرائع : ۵۰۷/۱] علت مقرر شدن سه بار طلاق این است که از طلاق اوّل تا سوم فرصتى است براى آن که میل و رغبتى به از سر گرفتن زندگى زناشویى پیش آید یا اگر عصبانیت و خشمى در کار بوده فروکش کند و نیز براى آن که زنان ترسان و متنبّه شوند و از نافرمانى شوهرانشان باز ایستند ؛ زیرا زن از این رو مستحق جدایى و طلاق شده است که مرتکب عمل ناشایستِ نافرمانى از شوهرش گردیده است . علت حرمت ابدى زن بر مرد بعد از نُه طلاق این است که مرد، طلاق را بازیچه قرار ندهد و به زن زورگویى نکند و در کارهاى خود با چشم باز عبرت آموز بنگرد و بداند که بعد از نُه طلاق از زندگى کردن با او براى همیشه محروم خواهد شد .

پاورپوینت چهل حدیث طلاق

میزان الحکمه، جلد ششم.

پیوستاندازه
فایل دانلود پاورپوینت چهل حدیث طلاق9.98 مگابایت
Share