مزاج شناسی - تشخیص مزاج 1 الی 5

مزاج شناسی - تشخیص مزاج
تشخیص مزاج 2
تشخیص مزاج 3
تشخیص مزاج 4
تشخیص مزاج 5

مزاج شناسی - تشخیص مزاج 1

توجه: برای دریافت و مشاهده تصاویر در ابعاد اصلی و بزرگ تر روی آن ها کلید کنید.

تشخیص مـزاج از طریق لمس دستان

فرد باید مزاجی معتدل داشته باشد تا بتواند مزاج فرد دیگری را تشخیص دهد. اگر این فرد هنگام لمس، پوست فرد را:

  1. گرم احساس کند، این فرد گرم مزاج است.
  2. سرد احساس کند، این فرد سرد مزاج است.
  3. نرم‌تر از حد طبیعی یابد، دلالت بر رطوبت مزاج می‌کند.
  4. صلب‌تر یابد، دلالت بر خشکی مزاج دارد.

تشخیص مزاج ۲

تشخیص مـزاج از طریق تراکم گوشت و چربی بدن

اگر در بدن فرد گوشت زیاد باشد، دلالت بر گرمی و تری و اگز چربی بدن بیشتر از گوشت باشد، دلالت بر سردی و تری دارد. اگر گوشت زیاد باشد و چربی کم، دلالت بر گرمی و خشکی دارد.

تشخیص مزاج ۳

روش تشخیص مـزاج از طریق رنگ پوست بدن و صورت

سفیدی پوست بدن، نشانه کم‌خونی و مزاج، کمی مایل به سردی می‌باشد.

رنگ زرد کمی مایل به قرمزی، نشانه وجود خون غیرطبیعی در بدن است.

قرمزی پوست بدن، نشان از گرمی و پرخونی دارد.

تیرگی پوست، نشانه صفرا است (گرمی و خشکی)

رنگ بادمجانی، نشانه خشکی و سردی است (سودا)

رنگ گچی، نشانه سردی و تری مزاج است (بلغم)

تشخیص مزاج ۴

روش تشخیص مـزاج از طریق موی سر و بدن

اگر سرعت رشد مو خیلی سریع باشد، نشانه گرمی و خشکی مزاج است. اگر سرعت رشد مو زیاد باشد نشانه گرمی مزاج است و اگر سرعت رشد مو کم باشد نشانه سردی مزاج است.

پرمویی بدن نشانه گرمی مزاج است و کم مویی دلیل بر سردی مزاج است.

نازکی مو نشان از سردی و تری مزاج است و صخامت زیاد آن نشانه گرمی و خشکی مزاج است.

تشخیص مزاج ۵

تشخیص مـزاج یک فرد از طریق هیئت و شکل اعضای بدن

قفسه سینه پهن و بزرگ، اندام های بزرگ، عروق برجسته، نبض قوی و عضلات بزرگ، نشانه گرمی مزاج است و داشتن اندام های کوچک دلالت بر مزاج سرد دارد.

چهره لاغر و پوست به استخوان چسبیده، مفاصل قابل مشاهده و برجسته و غضروف های حنجره و بینی برجسته، نشان از خشکی مزاج است.

مزاج شناسی - تشخیص مزاج 1

پدیدآورنده: 
Share