عمه عمه بوی بابایم حسین اندر مشام آید (مهذبیه) +متن

نوحه سینه زنی شیرازی « عمه عمه بوی بابایم حسین اندر مشام آید » با صدای حاج داوود مهذبیه و حاج ابراهیم خشیج به همراه متن نوحه

متن نوحه عمه عمه بوی بابایم حسین اندر مشام آید (حاج داوود مهذبیه و حاج ابراهیم خشیج)

عمه عمه بوی بابایم حسین اندر مشام آید

عمه عمه بوی عطر آن شهید تشنه کام آید

گشته گمانم کربلا (عمه جان) نزدیک

روز آمده بر دیده ام چون شب تاریک

اینجا مکن منزل ....... دارم شرر بر دل

عمه عمه زندگی بر بند این وادی حرام آید

عمه عمه بوی بابایم حسین اندر مشام آید

عمه عمه بوی عطر آن شهید تشنه کام آید

عمه خدا را گو کجا باشد این صحرا

می لرزد اعضایم در این دشت وحشت زا

آتش به جان دارم ....... زین چشم خونبارم

عمه عمه ترسم اینجا شمر دون آن بد مرام آید

عمه عمه بوی بابایم حسین اندر مشام آید

عمه عمه بوی عطر آن شهید تشنه کام آید

اینجا بود آب عمه جان چون دُرِ نایاب

آتش زند بر جان مرا تشنگی آب

این کربلا باشد ....... دشت بلا باشد

عمه عمه وحشتی بر دل مرا اینجا مدام آید

عمه عمه بوی بابایم حسین اندر مشام آید

عمه عمه بوی عطر آن شهید تشنه کام آید

در این زمین شد عمه جان کشته بابایم

نیلی هنوز از کعب نی باشد اعضایم

شده چهره ام نیلی ....... از ضربت سیلی

عمه عمه از غم اینجا رشته عمرم تمام آید

عمه عمه بوی بابایم حسین اندر مشام آید

عمه عمه بوی عطر آن شهید تشنه کام آید

این سرزمین یادآور داغ یاران است

از خون سرخ یاوران لاله باران است

در خون تپید اکبر ....... هم قاسم و اصغر

عمه عمه ترسم اینجا شمر دون آن بد مرام آید

عمه عمه بوی بابایم حسین اندر مشام آید

عمه عمه بوی عطر آن شهید تشنه کام آید

در این زمین از جسم عباس نام آور

شد هر دو بازوی رسا قطع و از پیکر

با پیکر صد چاک ....... غلطان به خون و خاک

عمه عمه بانگ وا عما ز داغش از خیام آید

عمه عمه بوی بابایم حسین اندر مشام آید

عمه عمه بوی عطر آن شهید تشنه کام آید

متن نوحه عمه عمه بوی بابایم حسین اندر مشام آید (حاج داوود مهذبیه و حاج ابراهیم خشیج)

برای دسترسی به سایر مداحی های حاج داود مهذبیه اینجا کلیک کنید

Share