محاسبه حروف ابجد / انواع، جدول، طالع بینی

حروف ابجد
محاسبه حروف ابجد با توجه به ارزش عددی که هر حرف در حروف ابجد کبیر، حروف ابجد صغیر و حروف ابجد وسیط دارد، انجام می‌شود و ابجد هر کلمه یا عبارت را با شماره‌گذاری حروف آن می‌توان به دست آورد.

محاسبه حروف ابجد / انواع، جدول، طالع بینی

کلمه ابجد اشاره به چهار حرف ابتدایی الفبای قدیم سامی دارد که از آن به جای اعداد استفاده می شده است. در واقع با استفاده از حروف ابجد به حروف ارزش عددی داده شده و بدین ترتیب از این حروف در مواردی چون ترتیب بندی یا حتی طالع بینی و علوم غریبه استفاده می شود. اما پیش از هر کاربردی لازم است طریقه محاسبه حروف ابجد را بدانیم.

محاسبه حروف ابجد با توجه به ارزش عددی که هر حرف در حروف ابجد کبیر، حروف ابجد صغیر و حروف ابجد وسیط دارد، انجام می شود و ابجد هر کلمه یا عبارت را با شماره گذاری حروف آن می توان به دست آورد.

انواع حروف ابجد

سه نوع حروف ابجد وجود دارد که عبارتند از:

 • ابجد کبیر
 • ابجد صغیر
 •  ابجد وسیط

اعداد نسبت داده شده به ۲۸ حرف ابجد کبیر از یک تا هزار است. اگر هر یک از اعداد حروف ابجد کبیر که از ۹ بزرگتر است را به ۹ تقسیم کنیم باقیمانده آن اعداد ابجد صغیر خواهد بود و اگر به جای ۹، اعداد ابجد کبیر را به ۱۲ تقسیم کنیم، باقیمانده آن ابجد وسیط است. اما بیشترین موارد استفاده را حروف ابجد کبیر دارد.  

به مربع ارزش عددی حروف ابجد کبیر، ابجد اکبر گفته می شود. برای مثال ابجد اکبر حرف "ی" برابر با ۱۰۰ و یا ابجد کبیر حرف "ق" برابر ۱۰۰۰۰ خواهد بود.

در جدول زیر ابجد کبیر، ابجد صغیر و ابجد بسیط و ارزش عددی نسبت داده شده به آنها را مشاهده می کنید.
 

  الف ب ج د ه‍ و ز  
کبیر 1 2 3 4 5 6 7  
وسیط 1 2 3 4 5 6 7  
صغیر 1 2 3 4 5 6 7  
  ح ط ی ک ل م ن  
کبیر 8 9 10 20 30 40 50  
وسیط 8 9 10 8 6 4 2  
صغیر 8 0 1 2 3 4 5  
  س ع ف ص ق ر ش ت
کبیر 60 70 80 90 100 200 300 400
وسیط 0 10 8 6 4 8 6 4
صغیر 6 7 8 0 1 2 3 4
  ث خ ذ ض ظ غ    
کبیر 500 600 700 800 900 1000    
وسیط 8 0 4 8 0 4    
صغیر 5 6 7 8 0 1    
  گ چ پ ژ        
کبیر 2000 3000 4000 5000        
وسیط 8 0 4 8        
صغیر 2 3 4 5        

 

محاسبه حروف ابجد

برای محاسبه حروف ابجد کبیر، صغیر یا بسیط کافی است که ارزش عددی هر حرف را از جدول در آورده و سپس ارزش عددی تمام حروف کلمه یا عبارت مورد نظر را با هم جمع بزنید. برای مثال: ابجد کبیر نام زهرا (ز + ه + ر + ا) برابر است با ۲۱۳ (۷ + ۵ + ۲۰۰ + ۱)

 • در حساب ابجد دو نوع شیوه محاسبه وجود دارد؛ حساب مجمل و حساب مفصل. شیوه رایج تر حساب مجمل است که تعداد حروف به همان شکل که نوشته می شود، محاسبه می شود. مانند محاسبه حروف ابجد نام زهرا در مثال بالا. اما در شیوه مفصل هر حرف به شکلی که خوانده می شود، محاسبه می شود، یعنی برای محاسبه حروف ابجد کلمه قدوس به شکل مفصل باید ابجد قاف، دال، واو و سین یک به یک محاسبه شده و با هم جمع زده شود. بنابراین ابجد قدوس به شیوه مجمل برابر با ۱۷۰ و به حساب مفصل ۳۴۹ خواهد شد.
   
 • همزه (أ) و الف (ا) هر دو عدد ۱ حساب می شود و حروفی که در یک واژه دارای تشدید هستند، یک حرف محاسبه می شوند.
   
 • برای کلمه الله نیز به همان شکل نوشتاری آن ل. دوبار حساب شده، چون ا. ۱، ل. ۳۰، ل. ۳۰ و ه. ۵ است، ابجد الله ۶۶ می شود. به طور کل کلمات به شکل مکتوب آن ها عددگذاری می شوند نه به آن شکل که خوانده می شوند.
   
 • در مورد حروف فارسی که الفبای ابجد فاقد آنهاست یعنی  "پ"، "چ"، "ژ"، و "گ" قاعده این است که عدد ابجد آنها برابر با حرف مشابه آن ها در عربی در نظر گرفته شود؛ پ= ب، چ = ج، ژ= ز، و گ= ک. 
  در برخی منابع برای محاسبه ابجد اسامی که در آنها این حروف فارسی به کار برده شده است، به جای در نظر گرفتن عدد حروف عربی مشابه، ارزش عددی آنها را صفر در نظر می گیرند.
  برخی منابع نیز مانند جدول بالا به "گ" ارزش دوهزار، به "چ" ارزش سه هزار، به "پ" ارزش چهارهزار و به "ژ" ارزش پنج هزار داده اند.

 

محاسبه حروف ابجد

 

حروف ابجد و طالع شخص

یکی از کاربردهای حروف ابجد طالع بینی شخصی یا طالع بینی ازدواج است. برای این منظور:

 1.  اسم فرد را به ابجد کبیر محاسبه کنید.
 2.  نام مادرش را نیز به ابجد کبیر در آورید.
 3. ابجد نام خود فرد و ابجد نام مادرش را با هم جمع بزنید.
 4. عدد به دست آمده را بر دوازده تقسیم کنید.
 5. عدد باقیمانده عدد برج طالع شخص است و با توجه به آن برای فرد طالع بینی می شود.

اعداد برج های طالع عبارتند از:

۱: حمل، ۲: ثور، ۳: جوزا، ۴: سرطان، ۵: اسد، ۶: سنبله، ۷: میزان، ۸: عقرب، ۹: قوس، ۱۰: جدی، ۱۱: دلو، ۱۲: حوت.


محاسبه حروف ابجد ازدواج

در محاسبه حروف ابجد برای طالع بینی ازدواج به شکل زیر عمل می شود:

 1. نام و نام مادر خانم را به ابجد محاسبه کنید.
 2. نام و نام مادر آقا را به ابجد محاسبه کنید.
 3. ابجد هر چهار اسم را با هم جمع کنید.
 4. سپس حاصل را بر پنج تقسیم نمایید.

اگر باقیمانده ۱ یا ۳ یا ۵ شود، ستاره دو نفر جفت بوده و به هم می رسند. اگر باقیمانده ۲ یا ۴ باشد ستاره آنان جفت نیست و اگر باقیمانده صفر شود نشان دهنده این است ستاره اشان به این علت جفت نخواهد شد که یکی از اعضای خانواده طرفین با این ازدواج مخالف است. روش دیگر این است که طالع شخصی هر کدام را به دست آورده و با مقایسه برج طالع آنها بررسی کرد که آیا ازدواج موفقی خواهند داشت یا خیر.
 

مثال تصویری

⇓⇓⇓⇓⇓

محاسبه حروف ابجد ازدواج

علاوه بر طالع بینی، حروف ابجد کاربردهای دیگری همچون شماره گذاری و ترتیب بندی، ماده تاریخ، عرفان و ... دارد که برای آشنایی با آن ها می توانید به مقاله خواص و کاربرد حروف ابجد مراجعه کنید.

پدیدآورنده: 
Share

دیدگاه‌ها

خوب بود

بسیارآموزنده

در جدول نام مادر عروس اشتباها مادر داماد تایپ شده.

ممنون از تذکرتان، اصلاح شد...

اگر کسی نامش رو عوض کرده باشه، اسم جدید محاسبه شود یا قدیم؟

اسم قدیم

چرا بر ۵ تقسیم میشه؟

نمیدانم

سلام اسم شناسنامه را حساب کنیم یا اون که صدا میزنند

علیکم السلام
اسمی که در بدو تولد، به آن نامگذاری شده ملاکه .... به قول قدیمیا اسمی که پشت جلد قرآن نوشته میشه ...

سلام عدد به دست امده 503میشه برای طالع ازواج سه میشه اخرش خوبه؟

علیکم السلام
بله باقی مانده 3 میشه (یعنی خوبه)

سلام باقی مونده عدد تقسیم شده اعشاری میشه ،چیکار‌کنم؟

نباید با ماشین حساب تقسیم کنی باید خودتون حاصل رو بدست بیارید.. اگه هم اعشاری بود عدد طبیعی هست ...
مثلا 5/75 میشه 5..

چرا تقسیم بر 5

محاسبه حروف ابجد ازدواج

در محاسبه حروف ابجد برای طالع بینی ازدواج به شکل زیر عمل می شود:

 1. نام و نام مادر خانم را به ابجد محاسبه کنید.
 2. نام و نام مادر آقا را به ابجد محاسبه کنید.
 3. ابجد هر چهار اسم را با هم جمع کنید.
 4. سپس حاصل را بر پنج تقسیم نمایید.

در جدول بالا ابجد بسیط حرف "ش" ۰ می شود که اشتباهی ۶ ثبت شده است.

در طالع بینی ازدواج گفتین اگر باقی مانده تقسیم ۵ شد.لازم است بدانید هر عدد صحیحی را اگر به ۵ تقسیم کنید باقی مانده هیچ وقت ۵ نخواهد شد.باقی مانده همواره عددی صحیح کوچکتر از ۵ می شود یعنی یکی از ارقام ۰ یا ۱ یا ۲ یا۳ و یا ۴ خواهد شد.

بزرگوار باقیمانده چه0باشه چه5 باشه یکی هستند دیگه عزیز

اگه باقیمانده 2 بشه ستاره بخت جفت نیست
پس چطور برای من و همسرم باقیمانده 2 شده و ازدواج کرد م؟؟

طالع بینیه دیگه ..
نوشته ستاره آنها جفت نیست...
حالا آیا مواردی وجود داره که خلاف این باشه؟ بله قطعاً
طالع بینی که وحی منزل نیست...

اعداد به دست امده از برج هارو از کجا بدانیم خوب است یا نه

در انتهای مطالب نوشته شده، به دقت مطالعه فرمائید.. باتشکر

سلام با این روش ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه سلام الله موفق نیست!!!؟

علیکم السلام
طالع بینیه دیگه ..
نگفته موفق نیست، نوشته جفت نیست...
حالا آیا مواردی وجود داره که خلاف این باشه؟ بله قطعاً
طالع بینی که وحی منزل نیست...
 

:)

سلام من که متولد مرداد هستم چرا برام بیرون میاد میزان

سلام‌ ببخشید اگر اسم مادر داماد بلد نباشیم و یا مطمئن نباشیم بجاش میشه از اسم پدر استفاده کرد یا نه در غیر این صورت چیکار کنیم الزامی هست؟؟؟؟؟

سلام میخواستم بپرسم اسم مادر من لیلا بود ولی براش شناسنامه نگرفتن وشناسنامه خواهرش که مرده بود به نامه فاطمه را موقع ازدواج به عقد پدرم درامد ولی کلا تا اخر زندگی به اسم لیلا صداش میکردند ایا من برای حرف ابجد اسم مادر باید لیلا را محاسبه کنم یا فاطمه

علیکم السلام
لیلا
اسم اصلی مهمه نه شناسنامه

من اسمم امیر هستش و طالع برج من عقرب. خیلی بد میارم و گرفتاری برام پیش میاد. به یکی از کسانیکه کار طالع بینی انجام میدن مراجعه کردم گفت که اسم و طالع تو خیلی نحس هستش باید اسم خودتو تغییر بدی تا از این وضعیت خلاص شی. همچین چیزی میشه؟؟ گفت اسم خودتو عوض کن تو گوشِت اسم جدیدتو اذان بگن. لطفا راهنماییم کنید

من اسمم امیر هستش و طالع برج من عقرب. خیلی بد میارم و گرفتاری برام پیش میاد. به یکی از کسانیکه کار طالع بینی انجام میدن مراجعه کردم گفت که اسم و طالع تو خیلی نحس هستش باید اسم خودتو تغییر بدی تا از این وضعیت خلاص شی. همچین چیزی میشه؟؟ گفت اسم خودتو عوض کن تو گوشِت اسم جدیدتو اذان بگن. لطفا راهنماییم کنید

عریز دل لطفا این را بدان که طالع دست انسان نزد الله می باشد خداوند این علوم را از برای امتحان انسان قرار داده. این علوم مشخص است از طریغ منطق بوجود نیامده پس اجازه ندهید شیطان‌زین طریق شمارا به شرک و کفر نامیدی و انجام کار های احمقانه از جمله سحر و‌تعویز. اگر ایمان خود امیر جان فقط به خدا و فقط به وسیله قران بسپاری اینشاالله پس از امتحان شدن و قبول شدن خداوند امید و شانس به زندگی بر میگردونه

من با آقایی اشنا شدم ک طالع بینی ازدواج ما میشه۳ولی ما بهم نرسیدیم و مامانش مخالفت شدید داشت الان هم از هم جداشدیم

سلام ببخشید من باقیمانده تقسیمم عددش اعشار و بالاتر از ۱۲ میشه چیکار کنم؟
اسم خودم گلناز هست مادرم حمیده.
اگه گ رو ۲۰۰۰ بگیریم جمع ابجد کبیر خودم ومادرم میشه: 2155 بر ۱۲ که تقسیم بشه میشه 179/583333
اگه گ رو ک بگیرم جمع ابجد کبیر خودم و مادرم میشه: 14/583333
الان چیکار کنم؟
ممنون بابت مطلب خوبتون.

دوست عزیز ماشین حساب را کنار بگذارید و با یک ورق کاغذ و یک مداد محاسبات را بطور دستی انجام دهید تا به نتیجه برسید .
عدد مد نظر شما 7 است ، میزان یا ترازو ، یا ماه مهر .

سلام
خواهش میکنم پاسخ سوالم رو دقیق بدین ممنون میشم
سوالم اینه در اکثر سایت ها و کتاب مجمع الدعوات کبیر اعداد ابجد صغیر با اعداد این سایت متفاوت هست و با یک بررسی کوچیک متوجه میشین خودتون من اینجا مجال تفصیل ندارم
من همیشه از جدول شما استفاده میکردم تا اینکه بعد از خوندن اون کتاب و بررسی سایت ها متوجه شدم اکثرا طبق همون مجمع الدعوات ابجد صغیر محاسبه کردن و الان کلی اعصابم خورد شده و سردرگم شدم...
اگه امکان داره میشه بگین منبع شما چی بوده(اینکه باقیمونده حاصل تقسیم بر ۹ لحاظ بشه) و چرا جدول شما با بقیه فرق داره؟؟ حتی اعداد حروف ساقط هم متفاوته
سپاس فراوان

علیکم السلام

کاربر گرامی مطالب در این راستا زیاده و همچنین کتب و منابع هم زیاده

(تشخیص متخصص امر در صحت و سقم محتوای ارائه شده لازم است و اصلاً بکارگیری این مطالب به هیچ وجه توصیه نمیشود)

نشر اینگونه مطالب صرفاً به خاطر اطلاع رسانی است و یادگیری عملی این قبیل علوم نیازمند استاد است...

و نیز اگه دقت کنید، مطالب این پست بازنشری است... موفق باشید

دستتون درد نکنه
استفاده میکنیم

با سلام ودرود خدا قوت
در محاسبه حروف سید یا سادات یا میر محاسبه میشود یا فقط نام تنها محاسبه میشود ؟مثال سید محمد یا مریم سادات یا میر مصطفی

سلام ودرود خدا قوت
در محاسبه حروف سید ،سادات،میر حساب میشود یا اسم تنها محاسبه میشود؟مثال میر مصطفی-سید محمد-مریم سادات

سلام اگه باقی مانده تقسیم بر ۱۲ صفر بشه طالعش چی هست؟