نرم افزار فرهنگنامه مبادی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

موضوع: 
نرم افزار فرهنگنامه مبادی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از کلان پروژه «فرهنگ قرآن» استخراج می شود و شامل ده ها مدخل اصلی و هزاران عنوان فرعی مرتبط با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است.
دانلود نرم افزار فرهنگنامه مبادی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نرم افزار فرهنگنامه مبادی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نرم افزار فرهنگنامه مبادی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از کلان پروژه «فرهنگ قرآن» استخراج می شود و شامل ده ها مدخل اصلی و هزاران عنوان فرعی مرتبط با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است.

این پروژه که برگرفته از جامع ترین معجم معنایی قرآنی است، دارای ۱۳۰ مدخل اصلی و بیش از ۵۰۰۰ عنوان فرعی که به صورت الفبایی موضوعی ارائه شده، است.

ویژگی های نرم افزار فرهنگنامه مبادی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی :

• بر گرفته از کلان پروژه فرهنگ قرآن
• در بردارنده  دهها مدخل اصلی و هزاران عنوان فرعی مرتبط با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
• استواری بر پایه نظام الفبایی در چینش موضوعات
• امکان دسترسی سریع و آسان به اطلاعات قرآنی مرتبط با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
• نمایش درختی موضوعات
• امکان اشتراک گذاری متن
• جستجوی در عناوین و محتوا
• علاقمندی کردن محتوای خاص

نرم افزار فرهنگنامه مبادی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

شما می توانید سایر نرم افزارهای فرهنگ قرآن و دایرة المعارف قرآنی را از سایت ضیاءالصالحین به رایگان دریافت کنید :

نرم افزار دائرة المعارف قرآن کریم (اندروید)

نرم افزار فرهنگ قرآن (اندروید)

نرم افزار پرسمان های قرآنی (اندروید)

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی اخلاق (اندروید)

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی الگوی پیشرفت

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی تاریخ و اعلام

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی امنیت و اطلاعات در قرآن

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی جهاد و شهادت

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی خانواده

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی سیاست

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی محیط زیست

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی مدیریت

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی مطالعات اجتماعی و تمدنی

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی معنویت

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی هنر (اندروید)

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی کلام اسلامی

نرم افزار فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی مقاومت

نرم افزارفرهنگنامه و دانشنامه قرآنی فقه و حقوق

Share