یازده ویژگی افراد موثر و جذاب

موضوع: 
چگونه فردی تاثیرگذار و بانفوذ شویم؟
ویژگی افراد جذاب و موثر
افرادی که از جذابیت برخوردار هستند در بیان احساسات هیچ فیلتری ندارند و هر چه را که احساس می کنند به  راحتی و بدون ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن ابراز می کنند.

ویژگی افراد موثر و جذاب

افرادی که از تاثیرگذاری و جذابیت برخوردار هستند در بیان احساسات هیچ فیلتری ندارند و هرچیزی را که احساس می‌ کنند، بدون ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن و به‌ راحتی ابراز می‌ کنند.

یازده ویژگی افراد موثر و جذاب

چگونه شخصیتی مثبت و موثر و تاثیرگذار داشته باشیم؟

قدرت جذابیت و تاثیرگذاری مهارتی است اکتسابی که تمام انسانها می توانند آن را در خود رشد داده و تبدیل به فردی تاثیرگذار و جذاب شوند. جذابیت چیزی سوای زیبایی است. شخصی می تواند زیبا باشد ولی هرگز جذاب نباشد و هم چنین می تواند تاثیرگذار و جذاب باشد ولی زیبا نباشد. اگر می خواهید فردی نافذ در قلب ها و موفق باشید ابتدا باید با خودتان ارتباط صحیح برقرار کنید.

چند ویژگی افراد جذاب :

اعتماد به نفس بالا

نخستین ویژگی افراد جذاب اعتماد به نفس بالای آنها است که سرمنشأ آن  هم شناخت خود و قبول آن چه هستند است.

نداشتن پنهان کاری

این اشخاص دلیلی برای پنهان کاری نمی بینند و صادقانه عمل می کنند، با انسانهای اطرافشان شفاف هستند و همین شفافیت آنهاست که باعث اعتماد دیگران می شود.

صمیمیت

خیلی زود با دیگران صمیمی می شوند و در عین حال مرزهای صمیمت را می شناسند و از صمیمیتشان برای رسیدن به خواسته هایشان بهره نمی گیرند.

به راحتی ابراز احساسات می کنند

از مهم ترین دستاوردهای هر انسانی شناخت احساسات خویش است. افرادی که از جذابیت برخوردار هستند در بیان احساسات هیچ فیلتری ندارند و هر چه را که احساس می کنند به  راحتی و بدون ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن ابراز می کنند.

نپوشاندن عیوبشان

همه ی انسانها دارای عیوبی هستند و تنها خداوند است که بی نقص و کامل است. افراد تأثیرگذار عیبهای خود را شناخته و برای رفع آنها تلاش می کنند و از دیگران پنهان نمی کنند و اگر کسی از عیوب آنها گفت ناراحت و خشمگین نمی شوند.

اقتدار

افراد تأثیرگذار بسیار مقتدرند. آنها به  واسطه ی شناختی که از خود، عواطف و احساسات و محیط اطرافشان دارند به این اقتدار دست یافته اند. اقتدار در هر آن چه هستند و می خواهند از خصوصیاتی است که هر چند منبع قدرت نباشند و در مسند قدرت قرار نگرفته باشند اما می توانند مقتدر عمل کنند.

خلاق و ریسک پذیر

از شکست ترسی ندارند ولی برای پیروزی خود برنامه ریزی می کنند. ریسک پذیرند و از ریسک کردن نمی ترسند.

فعال هستند

افراد تأثیرگذار افرادی فعال هستند که درجا نمی زنند و دیگران را هم ناخواسته به فعالیت وامی دارند و از این طریق باعث رشد خود و اطرافیانشان می شوند.

شنونده‌ های خوبی هستند

آنها برای حرف زدن تلاشی نمی‌ کنند و این فرصت را به‌ طرف مقابلشان می‌ دهند که با آن‌ ها احساس خوب بودن را تجربه کنند. حرف‌ های دیگران را می‌ شنوند و از نصیحت و قضاوت پرهیز می‌ کنند.

امیدبخش هستند

یک نمونه دیگر از ویژگی افراد موثر و جذاب این است که خوش بین هستند و خوش بینی را به اطرافشان القاء می کنند، از روحیه ی بسیار قوی و بالایی برخوردار هستند و  در ذهن دیگران فردای روشنی را ترسیم می کنند و با سهیم کردن دیگران در دانسته ها و فرصتهای خاص خودشان به آنها ارزش می دهند.

مهارتهای ارتباطی

و آخرین مورد از ویژگی افراد موثر و جذاب این است که این قبیل افراد تاثیرگذار نیک می دانند در کجا و با چه کسانی صمیمی شوند و در ارتباط با دیگران بیهوده دست و پا نمی زنند. آنها نگاه نقادانه ای به مسائل مختلف ندارند و پس از گذشت زمان کوتاهی حس صمیمت را در طرف مقابل القاء می کنند به طوری که فرد به راحتی اعتماد می کند و حرفهای مهمش را به وی بیان می کند.

Share

دیدگاه‌ها

کامل نبود بسیار سطحی نوشتید .ایده های کاربردی نداره باتشکر