شرط ارتباط با مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها

شرط ارتباط  با مقام فاطمه زهرا سلام الله عليها

شرط ارتباط با مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها

از سری عکس نوشته های بیانات استاد اصغر طاهرزاده، در این بخش شرط ارتباط با مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها برشی از کتاب مقام لیلةالقدرى حضرت... درج می شود.

توجه: جهت دریافت و مشاهده تصویر در ابعاد اصلی و بزرگ تر روی آن کلیک کنید.

باید بدانیم وقتى بحث مقام فاطمه زهرا (سلام الله علیها) مطرح است، باید ابتدا حال روحانى خود را متناسبِ ارتباط با آن مقام شکل دهیم و سپس در عالم معنا به دنبال آن مقام بگردیم، تا إن شاءالله از پرتو پربرکت آن مقام بهره مند شویم. هنر ما در این رابطه آن است که از نظر به سطحِ واقعیات عبور کنیم و به باطن واقعیات نظر کنیم، در نظر به باطن واقعیات است که متوجه مقام حضرت زهرا (سلام الله علیها) مى شویم. با نگاهى که انسان هاى کامل با آن نگاه دیده نمى شوند زهراى مرضیه (سلام الله علیها) نیز دیده نمى شود. فرهنگ غربى آنهایى را که خدا ساخته و پرورانده بود به حاشیه راند تا دیده نشوند و کسانى را که آن فرهنگ پرورانده بود مدّ نظر ما قرار داد و اگر خودمان را از دیدگاه غربى آزاد نکنیم نمى توانیم به مقام انسان هاى قدسى چشم بدوزیم.

چه اشکال دارد یک عمر تلاش کنیم و روح خود را براى نظر به مقام قدسى حضرت زهرا (سلام الله علیها)- که هم اکنون در عالم حاضر است- آماده نمائیم تا إن شاءالله وقتى در حال مرگ هستیم و از عالم ماده خارج شده ایم، با مقام باطنى حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) روبه رو شویم و از انوار عرشى آن حضرت جان خود را روشن نمائیم. مگر برکت چنین نتیجه اى قابل تصوّر است و مگر بالاتر از این مى شود که جان ما به نور حضرت زهرا (سلام الله علیها) منور شود و در ابدیت خود با آن نور ادامه حیات دهد؟

چقدر خوب است که به لطف الهى با نظر به سیره و سخن حضرت زهرا (سلام الله علیها) در دنیا، چشم خود را به مقام حضرت بیندازیم و جان را آماده کنیم تا پس از آزادى از بدن به تجرّدى دست یابیم که شایسته ارتباط با آن حضرت است، اصل زندگى ما در عالم قیامت و ابدیت است، چه افتخارى از این بالاتر که بتوانیم در جنبه ابدى خود با نور آن حضرت در ارتباط باشیم و جان خود را شدّیّت ببخشیم. ارتباط با آن منصوره آسمانى و فاطمه زمینى، نیاز به نوعى تجرد دارد که با تأمل روى سیره و سخن آن حضرت و نظر به غم مقدس او ظهور مى کند، اشکى که براى زهرا (سلام الله علیها) ریخته مى شود آنچنان عجیب است که همه حجاب هاى بین ما و آن مقام را مى زداید و قلب را آماده مى کند تا حرکت خود را بسوى عالم معنا و نور فاطمى آغاز کند.

 

منبع: مقام لیلةالقدرى حضرت فاطمه سلام الله علیها ؛ ص۸۷ - شرط ارتباط با مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها

شرط ارتباط با مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها - استاد طاهرزاده

Share