نماهنگ رفیق خوشبخت ما - شهید حاج قاسم سلیمانی

لیست
  • نماهنگ رفیق خوشبخت ما - کیفیت مناسب
  • نماهنگ رفیق خوشبخت ما - کیفیت عالی
بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی، مقام معظم رهبری به ذکر برخی خصوصیات ایشان پرداختند؛ براساس بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، نماهنگ رفیق خوشبخت ما منتشر شد.

نماهنگ رفیق خوشبخت ما - شهید حاج قاسم سلیمانی

بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی، مقام معظم رهبری به ذکر برخی خصوصیات ایشان پرداختند؛ براساس بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، نماهنگ رفیق خوشبخت ما منتشر شد.

حضرت آیت الله خامنه ای در توصیف خصوصیات سپهبد شهید قاسم سلیمانی: «اهل حزب و جناح و مانند اینها نبود، لکن بشدّت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خطّ قرمزِ قطعیِ او بود؛ این را بعضی ها سعی نکنند کم رنگ کنند، این واقعیّتِ او است؛ ذوب در انقلاب بود، انقلابیگری خطّ قرمز او بود. در این عوالم تقسیم به احزاب گوناگون و اسمهای مختلف و جناحهای مختلف و مانند اینها نبود امّا در عالَم انقلابیگری چرا، بشدّت پایبند به انقلاب، پایبند به خطّ مبارک و نورانیِ امام راحل (رضوان الله علیه) بود.» (۱۳۹۸/۱۰/۱۸)

نماهنگ رفیق خوشبخت ما - شهید حاج قاسم سلیمانی

پیشنهاد ویژه :
ویژه نامه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی
بانک تصاویر سردار سلیمانی - ویژه نامه سیمای آسمانی
ویژه نامه سردار آسمانی مداحی شهادت حاج قاسم سلیمانی

Share