آرامش پیش از طوفان در عراق ؛ انتقام در راه است

لیست
  • آرامش پیش از طوفان در عراق ؛ انتقام در راه است
در این گزارش به این سوال پاسخ داده می شود که چرا تا کنون گروه های مقاومت عراقی اقدام تلافی جویانه خود در واکنش به شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را عملی نکرده اند؟!

آرامش پیش از طوفان در عراق ؛ انتقام در راه است

آرامش پیش از طوفان در عراق ؛ انتقام در راه است : در این گزارش به این سوال پاسخ داده می شود که چرا تا کنون گروه های مقاومت عراقی اقدام تلافی جویانه خود در واکنش به شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را عملی نکرده اند؟! ...

آرامش پیش از طوفان در عراق ؛ انتقام در راه است

مطالب مرتبط و پیشنهادی :
ویژه نامه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی
ویژه نامه الگوی ماندگار ۴ / شهید حاج قاسم سلیمانی
بانک تصاویر سردار سلیمانی - ویژه نامه سیمای آسمانی
ویژه نامه سردار آسمانی مداحی شهادت حاج قاسم سلیمانی

Share