دست نوشته ای منتشر نشده از چهار نصیحت شهید سلیمانی

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
تصویر دست نوشته‌ای کمتر دیده شده از چهار نصیحت سردار آسمانی حاج قاسم سلیمانی که به یکی از دوستانشان خطاب می‌کنند منتشر شد.

دست نوشته ای منتشر نشده از چهار نصیحت شهید سلیمانی

دست نوشته ای منتشر نشده از چهار نصیحت شهید سلیمانی

تصویر دست نوشته ای کمتر دیده شده از چهار نصیحت سردار آسمانی حاج قاسم سلیمانی که به یکی از دوستانشان خطاب می کنند منتشر شد.

در ادامه می توانید متن و تصویر این دست نوشته را مشاهده کنید.

بسمه تعالی

علی عزیز، چهار چیز را فراموش نکن:

1. اخلاص، اخلاص، اخلاص، یعنی گفتن، انجام دادن و ندادن برای خدا
2. قلبت را از هر چیزی غیر او خالی کن و پر از محبت او و اهل بیت (علیهم السلام) کن
3. نماز شب توشه عجیبی است
4. یاد دوستان شهید ولو با یک صلوت

برادر دوستدارت سلیمانی
91/7/21

**************

دست نوشته ای منتشر نشده از سردار دل ها برای یکی از دوستانش «اخلاص، اخلاص، اخلاص...» 

دست نوشته ای منتشر نشده از چهار نصیحت شهید سلیمانی

به راستی هنوز مانده است تا ابعاد پنهان شخصیت حاج قاسم مکشوف شود!

مطالب مرتبط و پیشنهادی :
ویژه نامه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی
ویژه نامه الگوی ماندگار 4 / شهید حاج قاسم سلیمانی
بانک تصاویر سردار سلیمانی - ویژه نامه سیمای آسمانی
ویژه نامه سردار آسمانی مداحی شهادت حاج قاسم سلیمانی

Share