فضیلت روز عرفه (۲)

اقتباس از کتب شریف زادالمعاد و مفاتیح الجنان
اعمال روز عرفه

۩ زادالمعـــــــاد ۩

اعمال ماه ذی الحجه؛ امّا روز عرفه از اعياد عظيمه است.

و كسى كه توفيق يابد كه در عرفات باشد و ادعيه و اعمال بسيار دارد و بهترين اعمال در اين روز دعاست. حتى مستحب است كه جمع كنند ميان نماز ظهر و عصر در اوّل وقت و نافله و اذان عصر ساقط مى‌شود و بعد از نماز عصر مشغول دعا بايد شد تا شام و دعا از براى برادران مؤمن از زنده و مرده بسيار بايد كرد.

چنان‌ چه در حديث صحيح منقول است كه ابراهيم بن هاشم گفت: من عبداللّه بن جندب را ديدم در موقف عرفات و حال هيچ‌كس را از او بهتر نديدم، پيوسته دست‌ هاى خود را به سوى آسمان بلند كرده بود و آب ديده‌اش به رويش جارى بود تا به زمين مى‌ رسيد؛
چون مردم فارغ شدند گفتم: وقوف هيچ‌كس را بهتر از وقوف تو نديدم.
گفت: به خدا سوگند كه دعا نكردم مگر براى برادران مؤمن خود، زيرا كه از حضرت امام موسى عليه السّلام شنيدم كه هركه دعا كند از براى برادران مؤمن خود در غيبت او از عرش ندا به او رسد كه از براى تو صد هزار برابر او باد!
پس من نخواستم كه دست بردارم از صد هزار برابر دعاى ملك كه البته مستجاب است براى يك دعاى خود كه نمى‌ دانم كه مستجاب خواهد شد يا نه.

❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ ✿ ❀ 

۩ مفـــــــــــاتیح الجنـــــــــان ۩

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم روز عرفه و از اعیاد عظیمه است اگرچه به اسم عید نامیده نشده است و روزى است که حق تعالى بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود خوانده و مَوائد جُود و احسان خود را براى ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار و حقیرتر و رانده تر و خشمناک ترین اوقات خواهد بود.

روایت شده که حضرت امام زین العابدین علیه السلام شنید در روز عرفه صداى سائلى را که از مردم سؤال مى نمود.
فرمودند: واى بر تو! آیا از غیر خدا سؤال مى کنى در این روز و حال آنکه امید مى رود در این روز براى بچّه هاى در شکم آنکه فضل خدا شامل آنها شود و سعید شوند.

▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒

منبـــــــــــــع : موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام

Share