پاورپوینت هشت گام برای تقويت اراده

موضوع: 
پاورپوینت هشت گام برای تقویت اراده مطالبی از مجموعه کتاب های کوچک زندگی زیبا ، شمارۀ 4 می باشد.
پاورپوینت هشت گام برای تقویت اراده

پاورپوینت هشت گام برای تقویت اراده

پاورپوینت هشت گام برای تقویت اراده مطالبی از مجموعه کتاب های کوچک زندگی زیبا ، شمارۀ 4 می باشد.

پاورپوینت هشت گام برای تقویت اراده

از دست خودتان و بی ارادگی تان خسته شده اید؟  
برنامه ریزی می کنید، اما عمل نمی کنید؟ 
به خودتان قول می دهید و بدقولی می کنید؟ 
آیا شده است که برنامه مطالعاتی چیده باشید اما عمل نکرده باشید؟ 
آیا تا به حال سعی کرده اید که دیگر سیگار نکشید، اما بیشتر از قبل سیگار کشیده باشید؟ 
آیا تا کنون تلاش کرده اید به هنگام عصبانیت آرام بمانید و آن گاه به محض عصبانیت، خودتان را در حال فریاد زدن دیده باشید؟ 
تصمیم گرفته اید برای کاهش وزنتان کمتر تنقلات بخورید، اما در عوض بشقابی پر از خوردنی های متنوع و رنگارنگ را جلوی چشمانتان دیده باشید؟ 

اشکالی ندارد!
 انسان ها، معمولاً در زمان هایی از       
زندگی شان احساس ضعف در اراده می کنند! 

ما می خواهیم هشت اصل به شما معرفی کنیم 
تا بتوانید تبدیل شوید به انسانی با اراده و با عزم!  
اما پیش از هر چیز؛
       
            یک خبر خوب برای شما داریم

 عادت ها بخش مهمی از زندگی ما هستند. گاهی اوقات عادات ما منجر به رفتارهایی می شوند که ما تمایلی به انجام آنها نداریم؛ مثلا تا دوستانمان را می بینیم، به خاطر گردش با دوستان، دست از مطالعه بر می داریم. 
عادت بد نشانه ای از اراده ضعیف نیست، بلکه علامت آن است که باید عادت جدیدی را به وجود آوریم. 
اگر رفتار نامناسب خود را به بی ارادگی نسبت دهید، به خاطر القابی نظیر بی عرضه، بی لیاقت و... عزت نفس شما و نگرش شما راجع به خودتان خدشه دار خواهد شد. 
لذا خود را متهم به بی لیاقتی و بی ارادگی نکنید و مشکل را بزرگ نکنید.
    کل قضیه تغییر عادت یا عادات است؛ همین!

اصل اول : تمرین مادر مهارت ها و تکرار سرچشمه عادت ها است...

اصل دوم : موقعیت راتغییر دهید

اصل سوم : خود را شرطی کنید

اصل چهارم : خوشایندسازی و بدآیندسازی

اصل پنجم : به خودتان پاداش دهید

اصل ششم : بهترین دفاع حمله است!

اصل هفتم : ساده سازی و دشوارسازی

اصل هشتم : از تعهد بیرونی و درونی استفاده کنید!

شما می توانید توضیحات بیشتر را در پاورپوینت بخوانید  :

پدیدآورنده: 
Share