ضیاءالصالحین نرم افزار پرشکوه ترین مراسم عبادت و قربانی | ضیاءالصالحین

نرم افزار پرشکوه ترین مراسم عبادت و قربانی

موضوع: 
پرشکوه ترین مراسم عبادت و قربانی

پرشکوه ترین مراسم عبادت و قربانی
مشخصات کتاب:
سرشناسه : بی آزار شیرازی عبدالکریم - 1323
عنوان و نام پدیدآور : پرشکوه ترین مراسم عبادت و قربانی مطابق با فتاوای فقیه اهل بیت آیه العظمی ناصر مکارم شیرازی نگارش عبدالکریم بی آزار شیرازی مشخصات نشر : قم مدرسه الامام علی بن ابی طالب ع ، 1379.
مشخصات ظاهری : 148 ص مصور (رنگی ، نقشه (رنگی 
شابک : 964-6632-60-2 6000ریال یادداشت : پشت جلد به انگلیسی The most glorious rite of worship and sacrifice .
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس موضوع : حج موضوع : حج -- قربانی شناسه افزوده : مکارم شیرازی ناصر، . - 1305
رده بندی کنگره : BP188/8 /ب92پ4 1379
رده بندی دیویی : 297/357
شماره کتابشناسی ملی : م 79-12091
عناوین اصلی کتاب شامل:
[اهداء]؛ مقدمه ؛ بخش 1: تاریخچه مکّه و مراسم حج ؛ بخش 2: استطاعت و انواع حج ؛ بخش 3: مناسک عمره ؛ بخش 4: مناسک حج ؛ بخش 5: مَنْسَک حج

Share