عید قربان

ذبح گوسفند در ملا عام فضیلت است یا رذیلت؟/ استاد فاطمی نیا

ذبح گوسفند در ملا عام فضیلت است یا رذیلت؟/ استاد فاطمی نیا

عکس نوشته/ یک نکته سلوکی برای عید سعید قربان

عکس نوشته/ یک نکته سلوکی برای عید سعید قربان

دعا هنگام قربانی کردن در عید قربان

دعا هنگام قربانی کردن در عید قربان

عید سعید قربان

ویژه نامه ذبح عظیم نفس/ ویژه عید قربان

اینفوگرافیک اعمال روز عید قربان

اینفوگرافیک اعمال روز عید قربان

عکس پروفایل عید قربان

عکس پروفایل عید قربان

موضوع : فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان 
سخنران : آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا