ضیاءالصالحین صوت/ دعای مستجاب - حجت الاسلام هاشمی نژاد | ضیاءالصالحین

صوت/ دعای مستجاب - حجت الاسلام هاشمی نژاد

لیست

نقل حکایتی از حضرت امام هادی (ع) توسط حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد پيرامون استجابت دعای یکی از اطرافیان متوکل در حق حضرت هادی(ع) (2:33)

Share