ماموریت شناسی جبهه انقلاب ۳و۴/ دکتر عرب اسدی

دوره «عهدمشترک»/دوره کاربردی آموزش مبانی تشکیلاتی | اسفند ماه ۱۳۹۵
ماموریت شناسی جبهه انقلاب / دکتر عرب اسدی
این کلاس در دوره عهد مشترک و با حضور آقای دکتر عرب اسدی توسط موسسه آموزشی پژوهشی صراط برگزار شد.

ماموریت شناسی جبهه انقلاب

ماموریت شناسی جبهه انقلاب ؛ این کلاس در دوره عهد مشترک و با حضور آقای دکتر عرب اسدی توسط موسسه آموزشی پژوهشی صراط برگزار شد.

دوره عهد مشترک - ماموریت شناسی جبهه انقلاب

بخش سوم / آرمان های دست یافتنی

تفاوت ما با منافقین و سایر تشکل ها در تشخیص ماموریت این است که خاستگاه تفکرات و ماموریت های ما "دین" است.

انقلاب است اعتقادات غنی دارد؛ لذا در جنگ فرهنگی و مبارزه اعتقادی خیلی راحت تر می توانیم ماموریت پذیر باشیم. لذا ماموریت ما صیانت از عقاید است که عرصه مبارزه آن در خانه های مردم تعریف شده است.

اما این ماموریت ما برای رسیدن به یک آرمان است. آرمانگرایی در تشکیلات هر چه بیشتر باشد، جذابیت نیز بیشتر خواهد شد. به شرطی که این آرمان آنقدر بالا نباشد که با عملکرد ما فاصله داشته باشد.

بهتر است بگوییم ما باید عملکرد خود را از حیطه "آرمان"، به عملیات های عینی تبدیل کنیم تا قابل وصول باشند.

گاهی میان "نیازهای جامعه" و "هویت انقلابی" تعارض ایجاد می شود و متاسفانه اغلب مردم، هویت انقلابی را فدای نیازهای خودشان می کنند.

زیرا افرادی که شعارهای آرمانی می دهند، به این نیازهای واقعی توجه چندانی ندارند.

مثلا همه می خواهیم فقر را ریشه کن کنیم اما همیشه شعار عدالت می دهیم و هیچ برنامه و اقدام عملی برای این کار انجام نمی دهیم.

اگر می خواهیم آرمان های ما قابل وصول باشند باید عینیت پیدا کنند.

دوره عهد مشترک - ماموریت شناسی جبهه انقلاب

 

بخش چهارم / عقلانیت انقلابی

 

ما می خواهیم برای ظهور حضرت حجت کار کنیم. خیلی خوب است اما نقش ما دقیقا چیست؟! یعنی من برای ظهور باید یک نقش مشخص داشته باشم.

 هر یک از ما نقش خود را داریم. مثلا زیر ساخت ها و امکانات سخت افزاری حکومت امام زمان، باید توسط جامعه ی مهندسین طراز انقلاب اسلامی فراهم شود. لذا باید در این عرصه پیشرفت کنیم.

البته بلندترین آرمان ما تربیت انسان های طرازی هستند که در جامعه ی مهدوی بتوانند مسئولیت اجتماعی بر عهده بگیرند.

یک مجموعه تربیتی باید چنین نقشی ایفا کند که البته بسیار آرمانی است.

گاهی چون آ رمان خیلی بلند مدت است ما به آ رمان نگاه میکنیم و مایوس میشویم. مثل کوه نوردی که به نوک قله نگاه کند و زمین بخورد. درحالیکه اصلا نباید زیاد به نوک قله نگاه کنیم بلکه باید جلوی پایمان را نگاه کنم. این جوری حرکت می کنیم.

اما اگر فقط آرمان گرا باشم می خورم زمین! و اگر فقط جلوی پایم را ببینم امیدوار نخواهم بود. در هر صورت انحراف و خطا وجود دارد.

اما وقتی که هر دو تا با همدیگر است کارها دقیق میشود. دقیقا حضرت آقا همین آرمان گرایی واقع بینانه را دوباره برای بچه های نسل جوان انقلاب اسلامی تبیین کردند و فرمودند آرمان گرایی انقلابی بمعنای بی عقلی نیست بلکه انقلابی گری همان عقلانیت است. 

یک شخص انقلابی باید برای کارش کمیت تعریف کند منتهی قابل وصول باشد یعنی بشود به آن رسید و این یعنی عقلانیت انقلابی.

عقلانیت انقلابی زمینه ساز تربیت افرادی است که جامعه مهدوی درست میکنند و زمینه ساز ظهور خواهند بود.

بخشی از سوابق تحصیلی و اجرایی دکتر عرب اسدی در این پوستر آمده است:

ماموریت شناسی جبهه انقلاب / دکتر عرب اسدی

Share