نرم افزار کتاب پرتوی از زندگانی شش معصوم مدینه منوره علیهم السلام و شهدای احد همراه سه مناظره

موضوع: 
نرم افزار کتاب پرتوی از زندگانی شش معصوم مدینه منوره علیهم السلام و شهدای احد همراه سه مناظره نوشته علی عطایی اصفهانی و تهیه شده در واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
نرم افزار کتاب پرتوی از زندگانی شش معصوم مدینه منوره علیهم السلام و شهدای احد همراه سه مناظره

نرم افزار کتاب پرتوی از زندگانی شش معصوم مدینه منوره علیهم السلام و شهدای احد همراه سه مناظره

نرم افزار کتاب پرتوی از زندگانی شش معصوم مدینه منوره علیهم السلام و شهدای احد همراه سه مناظره نوشته علی عطایی اصفهانی و تهیه شده در واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

نرم افزار کتاب پرتوی از زندگانی شش معصوم مدینه منوره علیهم السلام و شهدای احد همراه سه مناظره

مشخصات نرم افزار کتاب پرتوی از زندگانی شش معصوم مدینه منوره علیهم السلام و شهدای احد همراه سه مناظره :

سرشناسه : عطائی اصفهانی، علی
عنوان و نام پدیدآور : پرتوی از زندگانی شش معصوم مدینه منوره علیهم السلام و شهدای احد همراه سه مناظره/ علی عطائی اصفهانی.
مشخصات نشر : قم: دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش فرهنگی ، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهری : ۲۷۲ ص.؛ ۱۱ × ۵/۲۰ س م.
شابک : ۱۵۰۰۰ ریال
یادداشت : کتابنامه به صورت زیر نویس.
موضوع : محمد (صلی الله علیه وآله)، پیامبر اسلام، ۵۳ قبل از هجرت - ۱۱ق. -- سرگذشتنامه
موضوع : شیعه -- سرگذشتنامه
شناسه افزوده : دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی. بخش فرهنگی.
رده بندی کنگره : BP۲۲/۹ /ع۶پ۴ ۱۳۸۴
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۳
شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۴۷۳۳۶

عناوین اصلی نرم افزار کتاب پرتوی از زندگانی شش معصوم مدینه منوره علیهم السلام و شهدای احد همراه سه مناظره شامل:

امام حسن مجتبی؛ عبادت و زهد امام مجتبی؛ حلم امام حسن؛ شهادت امام مجتبی؛ حلم آن حضرت معادل کوه...؛ بقیع و ارزش دفن در آن ؛ زیارت و گریه بر امام حسن؛ برخی از مواعظ امام حسن؛ نصایح آن حضرت در بستر شهادت؛ صفات با ارزش؛ اهمیت و ارزش مشورت؛ معنای بخل؛ سه خصلت مهلک؛ ادب و آداب غذا خوردن؛ پاورقی

Share