خوانندگی هادی احمدی در عصرجدید 2 مرحله اول

لیست
  • خوانندگی هادی احمدی در عصرجدید 2 مرحله اول
اثر و یاد شهید سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی برای همه نسل‌هاست! هادی احمدی، چهارمین اجرای قسمت هیجدهم از دور مقدماتی فصل دوم عصرجدید .

خوانندگی هادی احمدی در عصرجدید 2 مرحله اول

اثر و یاد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه برای همه نسل هاست! هادی احمدی، چهارمین اجرای قسمت هیجدهم از دور مقدماتی فصل دوم عصرجدید .

Share