تصاویر انتقام سخت شهادت شهید صیاد شیرازی

لیست
  • تصاویر انتقام سخت شهادت شهید صیاد شیرازی
گفتگویی با سردار حاجی زاده درباره انتقام سخت سپاه در قبال شهادت شهید صیاد شیرازی

تصاویر انتقام سخت شهادت شهید صیاد شیرازی

تصاویر انتقام سخت شهادت شهید صیاد شیرازی برای اولین بار - عملیات رضوان به فرماندهی شهید احمد کاظمی

وقتی بی خبر از پیوند ناگسستنی سپاه و ارتش ، صید صیاد دلها کردن

گفتگویی با سردار حاجی زاده درباره انتقام سخت سپاه در قبال شهادت شهید صیاد شیرازی که گویا در آن موشک باران پادگان اشرف منافقین مسعود رجوی کشته شده بود...

Share