دانلود مستند وهابی چه خبر - قسمت 17 / حرفه ای ها

لیست
  • دانلود مستند وهابی چه خبر - قسمت 17
قسمت هفدهم به استراتژی جهاد از منظر این گروه شیطانی با عنوان حرفه ای ها می پردازد.

دانلود مستند وهابی چه خبر - قسمت 17 / حرفه ای ها

مجموعه وهابی چه خبر؟ مجموعه ایست تولید شده در شبکه جهانی ولایت که برخی از رفتار های غیر انسانی و وحشیانه و عقاید عجیب آنان را به تصویر می کشد. البته ذکر این نکته از سوی پایگاه ضیاءالصالحین لازم است که حساب وهابیت از عزیزان و برادران اهل سنت جدا می باشد. چنانچه در گفتار علمای اهل سنت نیز به این نکته اشاره می شود. این مجموعه که روزهای شنبه هر هفته از شبکه جهانی ولایت پخش می شود، تاکنون در قسمت های مختلفی به بررسی غذاهای وهابیت، انفجار وهابیت، تربیت کودک از نگاه وهابیت، دکان شبکه های ماهواره ای وهابی، نماز وهابیت، خیانت در عبادت، مجاهدین وهابی، اسلحه وهابی و … پرداخته است...

دانلود مستند وهابی چه خبر - قسمت 17 / حرفه ای ها

آنچه در این قسمت مشاهده خواهید کرد؛
قسمت هفدهم به استراتژی جهاد از منظر این گروه شیطانی با عنوان حرفه ای ها می پردازد.

دانلود مستند وهابی چه خبر
قسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارمقسمت پنجمقسمت ششمقسمت هفتمقسمت هشتمقسمت نهم
قسمت دهمقسمت یازدهمقسمت دوازدهمقسمت سیزدهمقسمت چهاردهمقسمت پانزدهمقسمت شانزدهمقسمت هفدهمقسمت هجدهم (به زودی ...)
پدیدآورنده: 
Share