حجت الاسلام انصاریان: حسین منو رها نمیکنه

لیست
  • حجت الاسلام انصاریان: حسین منو رها نمیکنه
موضوع: 
حاج حسین انصاریان: اگر وقت مرگم فرا رسید نذارید تو بیمارستان بمیرم، تو هئیت برام روضه بخونید

حجت الاسلام انصاریان: حسین منو رها نمیکنه

حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان: اگر وقت مرگم فرا رسید نذارید تو بیمارستان بمیرم، تو هئیت برام روضه بخونید

Share