آبیاری درخت ایمان - مرحوم آیت الله حائری شیرازی

لیست
  • آبیاری درخت ایمان - مرحوم آیت الله حائری شیرازی
درختی بهت میدن، یه گلدونی بهت میدن کار تو این است که آبش بدی به نوبت علم اون درخت و گلدونی هست که بهت دادن آبش بدی اگه ندادی چطور میشه...

آبیاری درخت ایمان - مرحوم آیت الله حائری شیرازی

درختی بهت میدن، یه گلدونی بهت میدن کار تو این است که آبش بدی به نوبت علم اون درخت و گلدونی هست که بهت دادن آبش بدی اگه ندادی چطور میشه گلدونت خشک میشه ممکنه پژمرده بشه اما اگه بازم بهش ندادی ...

Share