ویژگی های اولیاء خدا / حجت الاسلام انصاریان / کلیپ تصویری

لیست
  • ویژگی های اولیاء خدا / حجت الاسلام انصاریان
موضوع: 
حجت الاسلام انصاریان: گزیده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین انصاریان بمناسبت دهه کرامت...

ویژگی های اولیاء خدا / حجت الاسلام انصاریان

حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان : اولیاء اللهی منابع همه ارزشهان اتصال قلبی ، محبتی  و عاشقانه به اونها پیدا بکنی که راه این اتصال هم امام صادق میفرمایند محبت هستش ...

Share