تنهایی ولی خدا / استاد مسعود عالی

لیست
  • تنهایی ولی خدا / استاد مسعود عالی
موضوع: 
حجت الاسلام عالی : شیعه وسنی نقل کرده اند پیامبر اکرم در زمان حیاتش وقتی وضو میگرفت مردم ازدحام میکردن...

تنهایی ولی خدا / استاد مسعود عالی

حجت الاسلام عالی : شیعه وسنی نقل کرده اند پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در زمان حیاتش وقتی وضو میگرفت مردم ازدحام میکردن برای اینکه ترشحات آب وضوی پیغمبر را بگیرن و تبرک بکنن ازدحام جمعیت برا گرفتن آب وضوی پیغمبر بود!!...

Share