اشک های فرزند شهید تقی لو برای پدر شهیدش

لیست
  • اشک های فرزند شهید تقی لو برای پدر شهیدش
شهید مسعود تقی لو فرمانده پاسگاه جعفرآباد بیجار بیست و یکم اردیبهشت 97 در درگیری با قاچاقچیان مشروبات الکلی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

اشک های فرزند شهید تقی لو برای پدر شهیدش

خاطرات تاثیرگذار فرزند شهید تقی لو از یادگاری بابا و دلتنگی ها

شهید مسعود تقی لو فرمانده پاسگاه جعفرآباد بیجار بیست و یکم اردیبهشت 97 در درگیری با قاچاقچیان مشروبات الکلی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

Share