سرود گل زهرا (کلیپ و متن)

لیست
  • سرود گل زهرا
ای حیاتم حسین، ای مماتم حسین / نوکریته باقیاتُ الصالحاتم حسین / ندارم غیر تو در دل خیالی / بنفسی انت و اهلی و مالی

سرود گل زهرا (کلیپ و متن)

ای حیاتم حسین، ای مماتم حسین

نوکریته باقیاتُ الصالحاتم حسین

ندارم غیر تو در دل خیالی

بنفسی انت و اهلی و مالی

شده ذکر لبام، تا خدا پر حسین

وعده ی ما همه دق باب الحسین

آقام آقام حسین ما مسلمانیم اهل قرآنیم پیرو راه و خط پیر جمارانیم

به پای انقلاب آماده هستیم مطیع رهبری آزاده هستیم ....

Share