مولودی برای همه نبی خبرای خوشی داره/سید مجید بنی فاطمه

دریافت ویدئو
برای همه نبی ، خبرای خوشی داره/ روی دامن زمین داره ستاره میباره...

مولودی برای همه نبی خبرای خوشی داره/سید مجید بنی فاطمه

برای همه نبی ، خبرای خوشی داره/ روی دامن زمین داره ستاره میباره/ سرتو بیار و فدایی کن و که دوباره شب یاره ... 

شعر مولودی مولودی برای همه نبی خبرای خوشی داره :

برای همه نبی ، خبرای خوشی داره
روی دامن زمین داره ستاره میباره
سرتو بیار و فدایی کن و که دوباره شب یاره

دستت رو دستای ِ پیمبر
انگار یه دنیا پر نوره
اونکه پر از مهر و عشقه
اونکه براش سنگ ِ صبوره

نفسایی که صدای ِ رسیدن بهاره
اگه کسی شبیه ِ یار ِ ما داره بیاره
دلبرم همتا نداره ، دلبرم همتا نداره …

در خونه باز حاجتامونو میاریم
اگه کنار توییم ما جایی پا نمیزاریم
خدا رو هزار مرتبه شکر پدری مثل ِ تو داریم

من کم برات نوکری کردم ، اما بدی هامو ندیدی
جونم فدا دست ِ کریمت ، امشب گداتو باز خریدی

نفسایی که صدای ِ رسیدن بهاره
اگه کسی شبیه ِ یار ِ ما داره بیاره
دلبرم همتا نداره ، دلبرم همتا نداره …

حیدرم همتا نداره
سرورم همتا نداره …

Share