کلیپ شمارش معکوس ظهور/ استاد محمد شجاعی

لیست
  • کلیپ شمارش معکوس ظهور/ استاد محمد شجاعی
استاد شجاعی : ما هر تصمیمی که میخوایم برا زندگیمون بگیریم باید از دلدادگی،عشق ...

کلیپ شمارش معکوس ظهور/ استاد محمد شجاعی

مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی امام زمان نباشند، خائن و خطرساز هستند حتی اگر به مردم خدمت کنند (منبع: صحیفه امام خمینی- صفحه ۱۰۸ و ۱۰۷)

استاد محمد شجاعی : ما هر تصمیمی که میخوایم برا زندگیمون بگیریم باید از دلدادگی،عشق،ارطبات،صمیمیت و دعا برای امام زمان جدا نشیم.وقتی امام زمان از یادمان رفت ...

پدیدآورنده: 
Share