خاطرات سردار نوعی اقدم از رشادتهای رزمندگان در دفاع مقدس ۹۹

لیست
  • خاطرات سردار نوعی اقدم از رشادتهای رزمندگان در دفاع مقدس ۹۹
گفتگو با سردار نوعی اقدم در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سوم سیما - خاطراتی از رشادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس

خاطرات سردار نوعی اقدم از رشادتهای رزمندگان در دفاع مقدس ۹۹

گفتگو با سردار نوعی اقدم در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سوم سیما - خاطراتی از رشادت های رزمندگان در دوران دفاع مقدس

Share