حدیث ولایت| قویتر از سلاح...

لیست
  • حدیث ولایت| قویتر از سلاح...
بخش دوم از سخنان منتشرنشده رهبر انقلاب در جمع لشکر۴۱ در کنار حاج قاسم سلیمانی

حدیث ولایت| قویتر از سلاح...

بخش دوم از سخنان منتشرنشده رهبر انقلاب در جمع لشکر۴۱ ثارالله کرمان در کنار حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه

Share