قاسم سلیمانی

دانلود مستند «قاسم» روایتی از تولد تا شهادت سردار قاسم سلیمانی

دانلود مستند «قاسم» روایتی از تولد تا شهادت سردار قاسم سلیمانی

فیلم کوتاه نامه/ مستند حاج قاسم - خرده روایت ها (3)

فیلم کوتاه نامه/ مستند حاج قاسم - خرده روایت ها (۳)

فیلم کوتاه سرو چمان/ مستند حاج قاسم - خرده روایت ها (2)

فیلم کوتاه سرو چمان/ مستند حاج قاسم - خرده روایت ها (۲)

فیلم کوتاه دعوت/ مستند حاج قاسم - خرده روایت ها (1)

فیلم کوتاه دعوت/ مستند حاج قاسم - خرده روایت ها (۱)

اینفوگرافیک نابودی رژیم صهیونیستی در کلام شهید سلیمانی

اینفوگرافیک نابودی رژیم صهیونیستی در کلام شهید سلیمانی

روایت حبیب 9 درباره سردار سلیمانی با روایت محمود خالقی

روایت حبیب ۹ درباره سردار سلیمانی با روایت محمود خالقی

در کلام یاران | ماجرای گریه پنهانی حاج قاسم سلیمانی در کنار اروند رود

در کلام یاران | ماجرای گریه پنهانی حاج قاسم سلیمانی در کنار اروند رود

در جمع یاران | باید خودمان را بسازیم

در جمع یاران | باید خودمان را بسازیم

شهید حاج قاسم سلیمانی, قاسم سلیمانی, حاج قاسم, سردار دلها, سردار سلیمانی, ژنرال سلیمانی, شهید سلیمانی

موشن گرافیک | ماموریت حاج قاسم پس از پذیرش قطعنامه چه بود؟

ببینید | تبیین معنای عمل مقدس توسط حاج قاسم سلیمانی

ببینید | تبیین معنای عمل مقدس توسط حاج قاسم سلیمانی