غربال در آخرالزمان/ استاد شجاعی

در این بخش کلیپ صوتی با موضوع "غربال آخرالزمان " به مدت ۷:۳۲ مشاهده میکنید.

غربال در آخرالزمان/ استاد شجاعی

در این بخش کلیپ صوتی با موضوع "غربال در آخرالزمان " به مدت ۷:۳۲ مشاهده میکنید.

غربال، سنتِ خداست!

طلحه و زبیرها محکومند به غربال....!

از دزدی ها، فسادها، فتنه های آخرالزمان، ملول و ناامید نشوید ...

Share