انیمیشن - تنبیه و تشویق کودکان

لیست
  • انیمیشن - تنبیه و تشویق کودکان
انیمیشن دردونه ها از سری انیمیشن های تربیت کودکان این بخش : تنبیه و تشویق

انیمیشن - تنبیه و تشویق کودکان

خوب است بدانیم که تشویق و تنبیه در تربیت کودکان چقدر تاثیر دارد و چگونه می توانیم از این دو شیوه تربیتی در جهت شکل دهی شخصیت و جهت دهی رفتار کودکانمان استفاده کنیم

Share