احکام عزاداری/ اگر نامحرم صدای نوحه خوانی یا گریه زنان را بشنود اشکال دارد؟

لیست
  • احکام عزاداری / اگر نامحرم صدای نوحه خوانی یا گریه زنان را بشنود، اشکال دارد؟
پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان درباره احکام عزاداری توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده این بخش اگر نامحرم صدای نوحه خوانی یا گریه زنان را بشنود، اشکال دارد؟

احکام عزاداری / اگر نامحرم صدای نوحه خوانی یا گریه زنان را بشنود، اشکال دارد؟

پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان درباره احکام عزاداری توسط حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده این بخش اگر نامحرم صدای نوحه خوانی یا گریه زنان را بشنود، اشکال دارد؟

پرسیدند اگر نامحرم صدای نوحه خوانی یا گریه یا ناله زدن زنان را بشنود اشکال دارد؟

اگر موجب جلب توجه نامحرم باشد یا مفسده ای بر آن مترتب باشد اشکال دارد. اما اگر در آن حد نباشد، به نظر حضرت آقا حرام نیست ، اما شایسته هم نیست که صدای گریه و ناله و ضجه و عزاداری خانم ها را مردان نامحرم بشنوند.

Share