نرم افزار/اربعین حسینی (پژوهشی در بازگشت اهل بیت علیهم السلام از شام به کربلا)

موضوع: 
پژوهشی در بازگشت اهل بیت علیهم السلام از شام به کربلا

مشخصات کتاب:
سرشناسه: پورامینی ، محمدامین، - 1341
عنوان و نام پدیدآور: اربعین حسینی(علیه السلام): پژوهشی در بازگشت اهل بیت علیهم السلام از شام به کربلا/ محمدامین پورامینی ؛ با مقدمه معرفت 
مشخصات نشر: قم : حسین(علیه السلام)، 1382.
مشخصات ظاهری: ص 124
شابک: 964-06-2680-5 6500ریال ؛ 964-06-2680-5 6500ریال 
وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی 
یادداشت: پشت جلد به انگلیسی :Mohammad Amin poor amini. Hussein fortieth .
یادداشت: کتابنامه : ص . [117] - 121؛ همچنین به صورت زیرنویس 
عنوان دیگر: تحقیقی پیرامون بازگشت اهل بیت علیهم السلام از شام به کربلا
موضوع: حسین بن علی(علیهما السلام)، امام سوم ، 61 - 4ق . -- اربعین 
موضوع: حسین بن علی(علیهما السلام)، امام سوم ، 61 - 4ق . -- احادیث 
موضوع: واقعه کربلا، ق 61
رده بندی کنگره: BP41/4 /پ 86‮الف 4
رده بندی دیویی: 297/953
شماره کتابشناسی ملی: م 81-49652
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه آیت الله معرفت؛ پیشگفتار؛ شوق لقا؛ اهمیت فراوان؛ استحباب زیارت در هر حال؛ نخستین زائر امام حسین کیست؟؛ بررسی شخصیت جابر بن عبدالله الانصاری؛ بررسی شخصیت عطیه بن سعد عوفی؛ نخستین زیارت؛ آیا اهل بیت به کربلا آمدند؟؛ چهل روز پس از شهادت؛ تعیین روز اربعین؛ اقوال در زمان بازگشت اهل بیت به کربلا؛ موافقان اربعین اول؛ مخالفان اربعین اول؛ متوقفان؛ دو دیدگاه در ترازوی نقد؛ بررسی چگونگی ملاقات جابر با اهل بیت در کربلا؛ بررسی دلایل محدث نوری بر عدم بازگشت در اربعین اول؛ سیر حوادث و ناسازگاری زمانی؛ ارسال نامه ی کسب تکلیف؛ اقامت یک ماهه ی اهل بیت در شام؛ ناسازگاری زمانی؛ عدم ذکر ماجرا در کتابهای تاریخی؛ روایت بازگشت اهل بیت به مدینه در بیستم صفر؛ عدم ذکر ملاقات جابر با اهل بیت در روایت؛ حرکت اهل بیت از راه سلطانی؛ چرا جابر باید نخستین زائر باشد؟؛ سرانجام کار؛ بررسی دلایل شهید قاضی طباطبایی بر امکان بازگشت؛ شهرت؛ شواهد تاریخی؛ وجود راه مستقیم بین شام و عراق و سیر عربهای عقیل؛ سیر عربهای صلیب؛ جریان میثم تمار و خبر دادن از مرگ معاویه؛ رسیدن خبر مرگ معاویه به مدینه؛ رفت و برگشت ابوبکره از کوفه به شام؛ جریان رهایی مختار؛ جریان عامر بن ربیعه؛ سیر حرکت امام حسین از مکه به کربلا؛ ورود اهل بیت به شام در اول صفر؛ هارون الرشید و ابوحنیفه و درک حج؛ جریان خیزران اسباطی؛ جریان مالک اشتر؛ جریان یحیی بن هرثمه؛ نتیجه گیری شهید قاضی طباطبایی؛ ملازمه بین ملاقات و وصول در اربعین اول؛ سخنی و دیدگاهی دیگر

Share