نماهنگ گل طاها گروه سرود اسراء + متن

لیست
  • نماهنگ گل طاها گروه سرود اسراء
نماهنگ گل طاها از سری سرودهای مهدوی با اجرای گروه سرود اسراء

نماهنگ گل طاها گروه سرود اسراء

نماهنگ گل طاها از سری سرودهای مهدوی با اجرای گروه سرود اسراء
تهیه کننده: محمد مصری پور
کارگردان: محمد حسین بزرگیان
مدیر تولید: محمد رشدی

نماهنگ گل طاها گروه سرود اسراء , سرود گل طاها , متن سرود گل طاها

متن سرود گل طاها گروه سرود اسراء

خدایا، خدایا، نیامد گل طاها
دگر صبر نمانده، بیا یوسف زهرا

تو نورالهدایی، تو شمس الضحایی
تو لطف خدایی، به دردم دوایی

کنم ناله از دل، تویی گُل منم گِل
نظر کن بر این جمع، تویی شمع محفل

خدایا، خدایا، نیامد گل طاها
دگر صبر نمانده، بیا یوسف زهرا

تو نورالهدایی، تو شمس الضحایی
تو لطف خدایی، به دردم دوایی

کنم ناله از دل، تویی گُل منم گِل
نظر کن بر این جمع، تویی شمع محفل

یا اباصالح مهدی ادرکنـــــــی
یا اباصالح مهدی ادرکنـــــــی
یا اباصالح مهدی ادرکنـــــــی

پدیدآورنده: 
Share