فیلم/ گریه آیت الله انصاری شیرازی(ره) بعد از تعریف از ایشان

فیلم/ گریه آیت الله انصاری شیرازی(ره) بعد از تعریف از وی توسط شاگردان ایشان

فیلم/ گریه آیت الله انصاری شیرازی(ره) بعد از تعریف و تمجید از مقام علمی و زحمات وی توسط شاگردان ایشان

Share

دیدگاه‌ها

خوش به حالشون که چنین حالاتی دارند
یاد یه روایت از امام صادق علیه السلام افتادم که وقتی از ایشان تعریف کردن امام صورت خود را به زمین گذاشتند

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.