حاج حسین یکتا : انتقام خون حاج قاسم...

لیست
  • حاج حسین یکتا : انتقام خون حاج قاسم...
خون حاج قاسم معبر صدق و مدخل صدقی شد تا إن شاءالله ما بتوانیم پرچم عظمای ولایت را به اهتزاز در بیاوریم...

حاج حسین یکتا : انتقام خون حاج قاسم...

خون حاج قاسم معبر صدق و مدخل صدقی شد تا إن شاءالله ما بتوانیم پرچم عظمای ولایت را به اهتزاز در بیاوریم...

حاج حسین یکتا : انتقام خون حاج قاسم...

مطالب مرتبط :
ویژه نامه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی
ویژه نامه الگوی ماندگار ۴ / شهید حاج قاسم سلیمانی
ویژه نامه سردار آسمانی مداحی شهادت حاج قاسم سلیمانی
بانک تصاویر سردار سلیمانی - ویژه نامه سیمای آسمانی

Share