ضیاءالصالحین نرم افزار/ اشک باید رازدار باشد | ضیاءالصالحین

نرم افزار/ اشک باید رازدار باشد

موضوع: 
کتاب اشک باید رازدار باشد

اشک باید رازدار باشد: بایدها و نبایدهای عزاداری حسینی(علیه السلام) از منظر رهبر معظم انقلاب

توصیفگر : سوگواری ها[1]
توصیفگر : تبلیغات مذهبی +
توصیفگر : مداحان
توصیفگر : مداحی 
توصیفگر : مفهوم 
توصیفگر : مرثیه خوانی 
توصیفگر : ماه محرم
عناوین اصلی کتاب شامل:
ببخشید چند لحظه...؛ امام آزادیخواهی؛ صد درس؛ یک رکن اسلام؛ موتور انقلاب ما؛ هنر بزرگ شناختن صحنه؛ حقیقت نابود می شد؛ خطاب به علما؛ علت عظمت شهدای کربلا؛ چراغ هدایت؛ بی تفاوت ها؛ مبارزه با جهل و گمراهی؛ فداکاری برای دین؛ مقاومت آگاهانه؛ وقتی که... دین دارها کم می شوند؛ صبر عظیم و جمیل؛ همه ی موجودی؛ اگر ملت قیام کند؛ دعا در عاشورا؛ شمشیر باید آماده باشد؛ عاطفه ی شورانگیز؛ بیان هنری؛ عزت و افتخار؛ عاشورا یک عید؛ خاصیت خون؛ شاخص بیداری امت مسلمان؛ سرچشمه جوشان امید؛ عزا بر خود کنید ای خفتگان؛ درس همیشگی؛ اربعین؛ ملتی که اسیر است؛ بعثت بی هجرت؛ قدر بدانیم؛ فرصت چون ابر می گذرد؛ هیأت، عواطف تنها نیست؛ وحدت شیعه و سنی؛ برنامه ریزی لازم است؛ همه موظفند؛ تبلیغ در دوره ی حاکمیت اسلام؛ هر نسلی سهمی دارد؛ نیاز زمانه را باید شناخت؛ منبر باید آدم ساز و فکرساز باشد؛ انسان سازی هدف این تبلیغ است؛ بهترین فرصت؛ دفاع بد، خطرناک است؛ هنرمندی در نحوه ی بیان؛ تظاهر به قمه زنی یک خلاف شرع قطعی است؛ پیرایه های مضر؛ مرثیه یعنی زنده نگهداشتن خاطره عاشورا؛ بهترین و زیباترین شعرها؛ مداحی یکی از با شرافت ترین رتبه هاست؛ هنر مداحی؛ فقط چشم و ابرو؛ آهنگ شادی؛ موزیک؛ مناقب اهل بیت؛ مصیبت من درآوردی؛ آزار مردم، حرام است؛ مرثیه خوانی؛ شبیه خوانی خوب؛ چشم و همچشمی ها

 

Share