نرم افزار/ شرح غم حسین(علیه السلام) - ترجمه تحقیقی مقتل خوارزمی

موضوع: 
ترجمه تحقیقی مقتل خوارزمی

شرح غم حسین علیه السلام (ترجمه تحقیقی مقتل خوارزمی)
مشخصات کتاب:
سرشناسه : صادقی مصطفی عنوان قراردادی : مقتل الحسین علیه السلام. شرح
عنوان و نام پدیدآور : شرح غم حسین علیه السلام ترجمه تحقیقی بخش اصلی مقتل خوارزمی ( م 568ق.)/ مصطفی صادقی.
مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران 1388.‮ 
مشخصات ظاهری : 252 ص.
شابک : 25000 ریال 978-964-973-238-1‮ 
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
موضوع : حسین بن علی (ع)، امام سوم 4 - 61ق 
موضوع : خوارزمی، محمدبن محمود، 593 - 655ق . مقتل الحسین علیه السلام -- نقد و تفسیر
موضوع : واقعه کربلا، 61ق 
شناسه افزوده : خوارزمی، محمدبن محمود، 593 - 655ق . مقتل الحسین علیه السلام . شرح
شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم)
رده بندی کنگره : ‮ BP41/5 ‮ /خ88م704226 1388
رده بندی دیویی : 297/9534‮ 
شماره کتابشناسی ملی : 1854562
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه ناشر؛ بسم اللَّه الرحمن الرحیم ؛ خوارزمی و مقتل الحسین علیه السلام ؛ الفصل الحادی عشر؛ الجزء الثانی ؛ فهرست منابع تحقیق ؛ پی نوشت ها

Share

دیدگاه‌ها

خوب باشه