سرود ابر کرامت/ میلاد حضرت زهرا علیهاالسلام (باکلام، بیکلام، متن)

سرود پیشنهادی جشنواره مصباح الهدی استان مازندران 1396 - سیره زندگانی حضرت زهرا  (سلام الله علیها)

سرود ابر کرامت/ میلاد حضرت زهرا علیهاالسلام (باکلام، بیکلام، متن)

سرود پیشنهادی جشنواره مصباح الهدی استان مازندران 1396 - سیره زندگانی حضرت زهرا  (سلام الله علیها)

سرود ابر کرامت/ میلاد حضرت زهرا علیهاالسلام

متن سرود ابر کرامت/ میلاد حضرت زهرا علیهاالسلام

شکر خداوند از آسمانها
باران رحمت باریده برما
دنیا معطر از خاک کویش
آیینه و آب تفسیر خویش
آوای شادی از عرش برخواست
میلاد زهرا میلاد زهراست
در جان او عشق همواره جاری
برق عبادت در خانه داری
چشم پیمبر روشن ز نورش
همراه حیدر قلب صبورش
از زرق و برق دنیا به دور است
این خانه ای که معراج نور است
از او بیاموز آزادگی را
هم معنی عشق
هم بندگی را
آوای شادی از عرش برخواست
میلاد زهرا میلاد زهراست

سرود ابر کرامت/ میلاد حضرت زهرا علیهاالسلام

مطالب مرتبط:
میلاد حضرت زهرا علیها سلام - ویژه نامه ریحانه النبی

پدیدآورنده: 
Share