نرم افزار/ در قصر تنهایی، حماسه صلح امام حسن علیه السلام

موضوع: 
در قصر تنهایی

در قصر تنهایی، حماسه صلح امام حسن علیه السلام
مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور : در قصر تنهایی، حماسه صلح امام حسن علیه السلام/مهدی خدامیان آرایی
عنوان و نام پدیدآور : در قصر تنهایی/مهدی خدامیان آرایی
مشخصات نشر : قم: وثوق، ۱۳۸۸
مشخصات ظاهری : ۱۲۵ص.
وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)
یادداشت : ۱
شماره کتابشناسی ملی : ۲۴۴۵۰۹۴
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ من فرزند پیامبر هستم؛ بیعت با خورشید؛ دو جاسوس با سکّه های طلا؛ آیا آرزوی مرگ داری؟؛ پیراهن خونین خلیفه؛ سربازان سرخ می آیند؛ عروس زیبا در کجاست؟؛ پیش به سوی شام؛ فدایی سکّه ها هستم؛ چرا هیچ کس جواب نمی دهد؟؛ فرمانده ما کجا رفته است؟؛ فقط با شمشیر به دیدارت می آیم؛ تیر بر قلب خورشید؛ همه ما، آماده کشتن تو هستیم؛ عشق یک میلیون درهم !؛ ما زندگی را دوست داریم؛ در کمین خورشید نشسته ام؛ چرا یاران خود را رها کرده ای؟؛ آیا می خواهی به ثروت و ریاست برسی؟؛ در قصر مدائن، تنها مانده ام؛ کاش دیگر روی شما را نبینم!؛ حماسه ای بزرگ امّا ناشناخته؛ متن صلح نامه؛ اگر یاران وفا داری داشتم؛ شمشیرها و نیزه ها را به مسجد بیاورید؛ در اوج مردانگی؛ کاش پیش از این مرده بودی!؛ هر کس مرا می شناسد که می شناسد؛ به سوی مدینه می رویم؛ منابع؛ نویسنده، کتب، ناشر

Share