نرم افزار و کتاب/ سیاست نامه امام علی علیه السلام

نرم افزار و کتاب/ سیاست نامه امام علی علیه السلام به قلم محمد محمدی ری شهری
نرم افزار و کتاب/ سیاست نامه امام علی علیه السلام

نرم افزار و کتاب/ سیاست نامه امام علی علیه السلام

 سیاست نامه امام علی علیه السلام؛ به قلم محمد محمدی ری شهری و ترجمه مهدی مهریزی

نرم افزار و کتاب/ سیاست نامه امام علی علیه السلام

مشخصات کتاب سیاست نامه امام علی علیه السلام :

سرشناسه : محمدی ری شهری محمد، - ۱۳۲۵
مشخصات نشر : قم موسسه فرهنگی دار الحدیث ۱۳۷۹
مشخصات ظاهری : ص ۶۷۵
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فارسی - عربی
یادداشت : این كتاب ترجمه جلد چهارم كتاب "موسوعه الامام علی علیه السلام فی الكتاب و السنه و التاریخ تالیف محمد محمدی ری شهری می باشد
یادداشت : كتابنامه بصورت زیرنویس
عنوان دیگر : موسوعه الامام علی علیه السلام فی كتاب و السنه و التاریخ
موضوع : علی بن ابی طالب علیهماالسلام ، امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- سیاست و حكومت
شناسه افزوده : مهریزی مهدی ۱۳۴۱ - ، مترجم
شناسه افزوده : دار الحدیث
رده بندی كنگره : BP۳۸/۰۹‭/س ۹م ۳ ۱۳۷۹
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱
شماره كتابشناسی ملی : ‭م ۸۰-۱۲۶۱۵
نرم افزار و کتاب/ سیاست نامه امام علی علیه السلام

معرفی اجمالی کتاب سیاست نامه امام علی علیه السلام :

شخصیّت والای امیر مؤمنان امام علی علیه السلام و اندیشه های بلند و سیره خدایی او را، مسلمانان و بسیاری از اندیشمندان دیگر ادیان، به اجمال می شناسند. آنچه بر جای مانده است و شایسته است پژوهشگران بدان رو کنند، ژرفکاوی در دریای بی کرانه شخصیّت و سیره او و عمق پیمایی در وادی های گسترده اندیشه و دانش اوست، تا برپایه دست مایه ها و رهاوردها، از یک سو بتوان اندیشه های وی را مدوّن و منسجم کرد، و از دیگر سو به راهبردهای عملی در عرصه زندگی فردی و اجتماعی دست یافت. سیاست نامه امام علی علیه السلام، گامی کوچک است که با گردآوری و تنظیم متون حدیثی و تاریخی و تحلیل اجمالی آنها، زمینه تدوین اندیشه سیاسی و سیاست عملی امام علی علیه السلام را فراهم می کند. 

پدیدآورنده: 
Share