نرم افزار و کتاب / آشنای ناشناخته؛ شرحی بر زیارت مفجعه حضرت زینب سلام الله علیها

دانلود کتاب «آشنای ناشناخته؛ شرحی بر زیارت مفجعه حضرت زینب سلام الله علیها» به قلم هادی آصفی 
نرم افزار و کتاب / آشنای ناشناخته؛ شرحی بر زیارت مفجعه حضرت زینب سلام الله علیها

نرم افزار و کتاب / آشنای ناشناخته؛ شرحی بر زیارت مفجعه حضرت زینب سلام الله علیها

دانلود کتاب «آشنای ناشناخته؛ شرحی بر زیارت مفجعه حضرت زینب سلام الله علیها» به قلم هادی آصفی 

مطالب مرتبط و بیشتر: وفات حضرت زینب - ویژه نامه اسوه عشق و شکیبایی

     نرم افزار و کتاب / آشنای ناشناخته؛ شرحی بر زیارت مفجعه حضرت زینب سلام الله علیها

مشخصات كتاب آشنای ناشناخته؛ شرحی بر زیارت مفجعه حضرت زینب سلام الله علیها:

سرشناسه: آصفی، هادی، ۱۳۳۰ - عنوان قراردادی: الزیارة المفجعة. فارسی. شرح Mofje'ah prayer*.‎ Persian.‎ Commentaries عنوان و نام پدیدآور: آشنای ناشناخته: شرحی بر زیارت مفجعه حضرت زینب سلام الله علیها/ هادی آصفی؛ [تقریظ به قلم محمدرضا سنگری]؛ [و مقدمه ی علی اكبر مهدی پور]. مشخصات نشر: تهران : نشر جمهوری، ۱۳۹۶. مشخصات ظاهری: ۲۵۲ ص..م س۲۱/۵ ×۱۴ ؛ شابك: ۱۴۹۰۰۰﷼: ۹۷۸-۶۰۰-۷۶۳۰-۹۷-۶ وضعیت فهرست نویسی: فاپا
یادداشت: كتابنامه: ص. [۲۴۵] - ۲۵۲؛ همچنین به صورت زیرنویس. عنوان دیگر: شرحی بر زیارت مفجعه حضرت زینب سلام الله علیها. موضوع: الزیارة المفجعة -- نقد و تفسیر موضوع: Mofje'ah prayer* -- Criticism and interpretation شناسه افزوده: سنگری، محمدرضا، ۱۳۳۳ - شناسه افزوده: مهدی پور، علی اكبر، ۱۳۲۴ -، مقدمه نویس رده بندی كنگره: BP271/7 /م۷ آ۶ ۱۳۹۶ رده بندی دیویی: ۲۹۷/۷۷۲ شماره كتابشناسی ملی: ۴۶۰۵۴۰۱ ص: ۱

نرم افزار و کتاب / آشنای ناشناخته؛ شرحی بر زیارت مفجعه حضرت زینب سلام الله علیها

عناوین اصلی كتاب آشنای ناشناخته شامل:

اشاره؛ فهرست مطالب؛ پیش گفتار؛ مقدمه به قلم دانشمند محقق حضرت حجة الاسلام و المسلمین استاد علی اكبر مهدی پور؛ تقریظ به قلم استاد محقق دكتر محمد رضا سنگری؛ معنای زیارت؛ حضرت زینب كبری علیها السلام؛ شرح زیارت مفجعه؛ خاتمه؛ منابع و مآخذ؛ دیگر آثار مؤلف

پدیدآورنده: 
Share