انیمیشن مناظرات یک دقیقه ای ۱/ توسل به غیرخدا

لیست
  • انیمیشن مناظرات یک دقیقه ای ۱/ توسل به غیرخدا
انیمیشن یک دقیقه ای "مناظره های شیعه سنی". قسمت اول. با عنوان؛ آیا توسل به غیرخدا، شرک است؟!

انیمیشن مناظرات یک دقیقه ای ۱/ توسل به غیرخدا

انیمیشن یک دقیقه ای "مناظره های شیعه سنی". قسمت اول. با عنوان؛ آیا توسل به غیرخدا، شرک است؟!

برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه "انیمیشن مناظرات یک دقیقه ای" اینجا کلیک کنید

فایل: 
Share