سفره موسی بن جعفر با صدای پویانفر و صابر خراسانی (کلیپ، صوت، متن)

لیست
  • سفره موسی بن جعفر با صدای پویانفر و صابر خراسانی
مادر پدرهامان همین  که کــــــم می آوردند یک سفره موســـی بن جعـــفرنذرمی کردند...

سفره موسی بن جعفر با صدای پویانفر و صابر خراسانی (کلیپ، صوت، متن)

مادر پدرهامان همین  که کــــــم می آوردند یک سفره موســـی بن جعـــفرنذرمی کردند...

سفره موسی بن جعفر با صدای پویانفر و صابر خراسانی (کلیپ، صوت، متن)

متن سفره موسی بن جعفر با صدای پویانفر و صابر خراسانی

عمری زدیم از دل صدا باب الحوائج را
خواندیم بعد از ربنا باب الحوائج را

روزی ما کرده خدا باب الحوائج را
از ما نگیرد کاش یا باب الحوائج را

هرکس صدایش کرد بیچاره نخواهد شد
کارش به یک مو هم رسد پاره نخواهد شد

یادش بخیر آن روزا که مادر خانه
گهگاه میزد پرچمی را سر در خانه

پر میشد از همسایه ها دور ور خانه
یک سفره نذری قدر وسع شوهر خانه

مادر پدر هامان همینکه کم می آوردند
یک سفره موسی بن جعفر نذر میکردند

عصر سه شنبه خانه ما روبه راه میشد
یک سفره میافتاد و درد ما دوا میشد

با اشک وقتی چشم مادر آشنا میشد
آجیل های سفره هم مشکل گشا میشد

آنچه همیشه طالبش چندیدن برابر بود
نان و پنیر سفره موسی بن جعفر بود

گاهی میانه روضه ی ما شور می آمد
پیر زنی از راه خیلی دور می آمد

با دختری از هر دوچشمش کور می آمد
بهر شفای کودک منظور می آمد

یکبار در بین دعا ما بین آمینم
برخاست از جا گفت دارم خوب میبینم
سفره موسی بن جعفر با صدای پویانفر و صابر خراسانی (کلیپ، صوت، متن)

مطالب مرتبط و پیشنهادی :
Share