شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - راه باز شدن درهای بهشت

لیست
  • شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر /  راه باز شدن درهای بهشت
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلّم) فرمودند: من أسبغَ وضوئَه و أحسن صلاتَه و أدَّی زکاةَ مالِه و خزَن لِسانَه و کَفَّ غضبَه و استَغفر لذَنبِه و أدَّی النصیحةَ لأهلِ بیتِ رسولِه

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر /  راه باز شدن درهای بهشت

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلّم) فرمودند: من أسبغَ وضوئَه و أحسن صلاتَه و أدَّی زکاةَ مالِه و خزَن لِسانَه و کَفَّ غضبَه و استَغفر لذَنبِه و أدَّی النصیحةَ لأهلِ بیتِ رسولِه

کسی که وضوی خود را شاداب وکامل به جای آورد، و نماز خویش را نیکو بخواند، زکات مالش را بپردازد، و خشم خود را فرو نشاند و زبانش را ازگناهان مربوطبه زبان ببندد، و برای گناه خودبا توبه طلب آمرزش کند، و نسبت به اهل بیت پیامبر خویش خیرخواه باشد، البته تمام حقایق ایمان در او کامل شده و درهای بهشت به روی او باز است چنین آدمی که این خصوصیات را داشته باشد، حقایق ایمان را بطور کامل در اختیار دارد و دربهای بهشت به روی او باز است.

منبع: وسایل الشیعه، جلد ۱، صفحه ۳۴۲، و ۴۸۷.

 

دسترسی به سایر جلسات : شرح احادیث اخلاقی توسط رهبری

Share