کلیپ/ بقية الله - استاد فروغی

لیست
  • کلیپ/ بقية الله - استاد فروغی
به اندازه ای که در قلب امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) هستیم، هستیم (همان اندازه، حیات انسانی خواهیم داشت)

کلیپ/ بقية الله - استاد فروغی

باید به قلب بقیة الله الاعظم وارد شد تا انسان هم به مقام بقیت اللهی برسد

و راه رسیدن به این مقام، تبعیت از دستورات شرع مقدس است.

به اندازه ای که در قلب امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) هستیم، هستیم (همان اندازه، حیات انسانی خواهیم داشت)

در طول روز، چند دقیقه به قلب مطهر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وارد میشوی؟ و چند دقیقه به یاد او هستی؟ همان اندازه وجود خواهی داشت!

کلیپ/ بقية الله - استاد فروغی
مطالب مرتبط:
پدیدآورنده: 
Share